| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Jednym z podstawowych warunków wiernego przedstawienia obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych i ich wycena. Ważne zatem, aby przed jej rozpoczęciem zapoznać się ze wskazówkami, jak, kiedy i w jaki sposób uporać się z tym obowiązkiem. Warto też zwrócić uwagę, jakie korzyści danej firmie przynosi ten obowiązek.

Jednym z istotnych warunków uznania sald aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym za realne jest zweryfikowanie ich w drodze inwentaryzacji. Ustawa o rachunkowości w sposób bardzo powściągliwy odnosi się do problematyki inwentaryzacji. Nakładając obowiązek jej przeprowadzania, rozstrzyga jedynie zasadnicze kwestie związane z tym zagadnieniem. Dlatego o sposobie i technice przeprowadzenia inwentaryzacji powinien zdecydować odpowiedzialny za jej poprawność, zgodnie z postanowieniem art. 4 ustawy, kierownik jednostki. Wiąże się to z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Inwentaryzacja – na pozór proste zagadnienie, traktowane w wielu jednostkach marginalnie, ma jednak istotne znaczenie. Jednostki nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ma ona wpływ na wynik jednostki. Prawidłowe zidentyfikowanie stanu majątkowego jednostki skutkuje nie tylko prawidłowością i rzetelnością danych bilansowych, ale również ma znaczenie z punktu widzenia zarządzania firmą i podejmowania właściwych decyzji, nie tylko finansowych.
Prawo bilansowe zawiera tylko ogólne postanowienia w zakresie inwentaryzacji, zatem szereg kwestii techniczno-organizacyjnych, przygotowawczych i proceduralnych, o których nie ma mowy w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), a które wymagają uregulowania, powinno znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznym prawie jednostki. Prawo to powinno mieć swoje podłoże już w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości (zasadach rachunkowości). Kierownik jednostki, przyjmując te zasady i dokonując ich wyboru, powinien mieć na uwadze to, aby gwarantowały one spełnienie przez inwentaryzację roczną trzech najważniejszych jej celów:
• skonfrontowanie danych ewidencyjnych z rzeczywistością (i w miarę potrzeby skorygowanie ewidencji do tego, co jest w rzeczywistości),
• ocenę przydatności posiadanych składników,
• ocenę kompetencji i solidności osób, których pieczy powierzono mienie jednostki.
Zaletą braku w ustawie szczegółów dotyczących inwentaryzacji jest możliwość rozstrzygania i stosowania procedur dostosowanych do specyfiki i potrzeb jednostki, jak tego wymaga treść art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Dokumentacja inwentaryzacji
Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością sporządzenia wielu dokumentów. W trakcie wykonywania ustawowego obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji jednostki zmuszone są do sporządzenia różnego rodzaju dokumentów, począwszy od wewnętrznych uregulowań, zasad organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, poprzez liczne zestawy wzorów formularzy druków ułatwiających inwentaryzację, a skończywszy na protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, decyzji kierownika jednostki o sposobie ich rozliczenia oraz wystawionego przez komórkę księgowości polecenia księgowania tych różnic. Księgowi z dłuższą praktyką bazują na utartych przez lata, sobie tylko znanych wzorach. Tymczasem osoby z mniejszym doświadczeniem mają problemy ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Rodzaj dokumentów związanych z inwentaryzacją zależy od wielkości jednostki, specyfiki jej działalności, wielkości, zakresu inwentaryzacji oraz jego podatności na różnice inwentaryzacyjne itp.
reklama

Źródło:

GP

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »