| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Uzgadniając w umowie leasingu kwotę, jaka byłaby wypłacona korzystającemu, w sytuacji gdyby finansujący sprzedał przedmiot leasingu osobie trzeciej, kwota ta, z perspektywy zabezpieczenia się finansującego przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, nie powinna przekraczać nadwyżki między rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto przedmiotu leasingu. Inaczej bowiem część wypłaconej kwoty nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu finansującego. Opierając się na art. 22d u.p.d.o.f. i art. 17d u.p.d.o.p., powinniśmy rozważyć, czy obowiązek wypłaty przez finansującego powyższej kwoty będzie powstawał w każdym przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej, tj. czy wypłata taka powinna mieć miejsce zarówno wtedy, gdy korzystający nie miał prawa do zakupu (pierwokupu) przedmiotu leasingu, jak i miał takie prawo, lecz z niego nie skorzystał. Dosłowne brzmienie przepisów pośrednio wskazuje, że decydujące znaczenie o tym, czy finansujący wypłaci korzystającemu przedmiotową kwotę i na jakich warunkach to nastąpi, będą odgrywać stosowne zapisy (uzgodnienia) w umowie leasingu.
Co do kwestii powstania przychodu u finansującego z tytułu zbycia przedmiotu leasingu osobie trzeciej – przychód ten ustala się na zasadach ogólnych. Za datę powstania przychodu u finansującego uważa się zatem dzień wystawienia przez niego faktury, nie później jednak niż dzień wydania rzeczy lub zbycia prawa stanowiących uprzednio przedmiot leasingu. W sytuacji gdy cena sprzedaży odbiega od cen rynkowych zastosowanie znajdują art. 19 u.p.d.o.f. i art. 14 u.p.d.o.p. Również koszt uzyskania przychodu, towarzyszący przychodowi ze sprzedaży, określa się na zasadach ogólnych. Kosztem tym byłaby różnica między wartością początkową przedmiotu leasingu a dokonanymi przez finansującego odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.p.). Koszt ten rozpoznawany byłby przez finansującego w dacie powstania przychodu z tytułu sprzedaży.
Leasing finansowy
W świetle art. 23f u.p.d.o.f. i art. 17f u.p.d.o.p., umowa leasingu finansowego to umowa spełniająca łącznie następujące warunki:
• jest zawarta na czas oznaczony oraz
• suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, oraz
• umowa przewiduje, że odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie korzystający; praktycznie rzecz biorąc to ten warunek przesądza o klasyfikacji umowy leasingu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

AKB-POLAND

Nowoczesne oświetlenia w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK