| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Uzgadniając w umowie leasingu kwotę, jaka byłaby wypłacona korzystającemu, w sytuacji gdyby finansujący sprzedał przedmiot leasingu osobie trzeciej, kwota ta, z perspektywy zabezpieczenia się finansującego przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, nie powinna przekraczać nadwyżki między rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto przedmiotu leasingu. Inaczej bowiem część wypłaconej kwoty nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu finansującego. Opierając się na art. 22d u.p.d.o.f. i art. 17d u.p.d.o.p., powinniśmy rozważyć, czy obowiązek wypłaty przez finansującego powyższej kwoty będzie powstawał w każdym przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu osobie trzeciej, tj. czy wypłata taka powinna mieć miejsce zarówno wtedy, gdy korzystający nie miał prawa do zakupu (pierwokupu) przedmiotu leasingu, jak i miał takie prawo, lecz z niego nie skorzystał. Dosłowne brzmienie przepisów pośrednio wskazuje, że decydujące znaczenie o tym, czy finansujący wypłaci korzystającemu przedmiotową kwotę i na jakich warunkach to nastąpi, będą odgrywać stosowne zapisy (uzgodnienia) w umowie leasingu.
Co do kwestii powstania przychodu u finansującego z tytułu zbycia przedmiotu leasingu osobie trzeciej – przychód ten ustala się na zasadach ogólnych. Za datę powstania przychodu u finansującego uważa się zatem dzień wystawienia przez niego faktury, nie później jednak niż dzień wydania rzeczy lub zbycia prawa stanowiących uprzednio przedmiot leasingu. W sytuacji gdy cena sprzedaży odbiega od cen rynkowych zastosowanie znajdują art. 19 u.p.d.o.f. i art. 14 u.p.d.o.p. Również koszt uzyskania przychodu, towarzyszący przychodowi ze sprzedaży, określa się na zasadach ogólnych. Kosztem tym byłaby różnica między wartością początkową przedmiotu leasingu a dokonanymi przez finansującego odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.p.). Koszt ten rozpoznawany byłby przez finansującego w dacie powstania przychodu z tytułu sprzedaży.
Leasing finansowy
W świetle art. 23f u.p.d.o.f. i art. 17f u.p.d.o.p., umowa leasingu finansowego to umowa spełniająca łącznie następujące warunki:
• jest zawarta na czas oznaczony oraz
• suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, oraz
• umowa przewiduje, że odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie korzystający; praktycznie rzecz biorąc to ten warunek przesądza o klasyfikacji umowy leasingu.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK