| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

PLUSY I MINUSY
+ Opłaty możemy w praktyce ustalić na poziomie „symbolicznej złotówki”.
Jeżeli dalsze użytkowanie odbywałoby się tytułem darmym – na podstawie umowy użyczenia, kreowałoby to ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych dla korzystającego. Organy podatkowe mogłyby mu przypisać przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Uzgodnienie jakichkolwiek opłat za dalsze użytkowanie (nawet na poziomie „symbolicznej złotówki”) pozwoli uniknąć tego ryzyka.
Sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej
Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodu finansującego w momencie jej faktycznej wypłaty – brak jest tutaj jakichkolwiek ograniczeń co do wysokości kwoty zaliczanej w koszty uzyskania przychodu, jak ma to miejsce w leasingu operacyjnym – oraz, odpowiednio, przychód dla korzystającego w dniu jej otrzymania. Przychód finansującego z tytułu zbycia przedmiotu leasingu ustala się na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 14 u.p.d.o.f. i art. 12 u.p.d.o.p. Przychód powstaje zatem w dniu wystawienia faktury, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano rzecz lub zbyto prawo. Jeżeli cena sprzedaży odbiega od cen rynkowych, zastosowanie znajdują art. 19 u.p.d.o.f. i art. 14 u.p.d.o.p. W dniu powstania przychodu finansujący rozpoznaje koszt uzyskania przychodu w wysokości ewentualnej różnicy między wydatkami poniesionymi przez niego na nabycie lub wytworzenie przedmiotu leasingu a spłatą wartości początkowej. Wydatki poniesione przez osobę trzecią na nabycie przedmiotu leasingu, w zależności od ich wysokości, będą bezpośrednio zaliczone w koszty uzyskania przychodu tej osoby albo odnoszone w takie koszty poprzez odpisy amortyzacyjne.
Przedmiot leasingu pozostaje u finansującego
Jeżeli po umowie leasingu finansowego nie nastąpi przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego, finansujący obowiązany będzie do określenia podstawy amortyzacji, według której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Określa ją zgodnie z art. 22ł ust. 6 u.p.d.o.f. i art. 16ł ust. 6 u.p.d.o.p. Podstawę tę stanowi historyczna wartość początkowa (ustalona na dzień przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania), pomniejszona o spłatę wartości początkowej, dokonaną przez korzystającego, oraz, ewentualnie, o sumę dokonanych przez finansującego (przed oddaniem przedmiotu leasingu w leasing finansowy – jeśli finansujący sam użytkował przedmiot leasingu lub przedmiot ten był oddany w leasing operacyjny) odpisów amortyzacyjnych. W odniesieniu do środków trwałych, po określeniu wartości początkowej finansujący dokonuje wyboru metody amortyzacji i stosuje ją do pełnego ich zamortyzowania, chyba że wcześniej odda on ponownie ten środek trwały w leasing finansowy. Przyjęta przez finansującego metoda amortyzacji może, ale nie musi, być taka sama jak metoda, według której amortyzacji dokonywał korzystający. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są przez finansującego na zasadach określonych w art. 22m u.p.d.o.f. i art. 16m u.p.d.o.p.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

AKB-POLAND

Nowoczesne oświetlenia w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK