| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Gdy umowa nie spełnia przesłanek
Zgodnie z art. 23l u.p.d.o.f. i art. 17l u.p.d.o.p., wszelkie umowy zawarte na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, oddające określone dobra (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne albo grunty) w odpłatne korzystanie, które nie spełniałyby określonych w art. 23b lub art. 23f u.p.d.o.f. i art. 17b lub 17f u.p.d.o.p. warunków leasingu operacyjnego lub finansowego, opodatkowywane są według zasad ogólnych, właściwych dla umów najmu lub dzierżawy.
W odniesieniu do umów leasingu operacyjnego powyższe uregulowanie będzie miało doniosłe znaczenie przy określaniu skutków podatkowych sprzedaży poleasingowej u finansującego. W sytuacji bowiem przekwalifikowania przez organy podatkowe umowy leasingu operacyjnego na umowę najmu lub dzierżawy przychód finansującego z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu określany byłby na zasadach ogólnych, co oznacza, że organ podatkowy uprawniony byłby do określenia powyższego przychodu w wysokości rynkowej, jeżeli cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny odbiegałaby od wartości rynkowej. Przekwalifikowanie umowy leasingu operacyjnego na najem lub dzierżawę nie rzutuje już z kolei na skutki podatkowe powstające w trakcie trwania umowy leasingu. Wynika to z braku odmienności skutków podatkowych umów leasingu operacyjnego i umów najmu lub dzierżawy.
W odniesieniu natomiast do umów leasingu finansowego przekwalifikowanie takich umów na umowy najmu lub dzierżawy będzie miało znacznie donioślejsze (i jednocześnie nieporównywalnie bardziej niekorzystne) konsekwencje – zarówno dla finansującego, jak i korzystającego, wpływające zarówno na skutki podatkowe w dacie rozpoczęcia umowy, w czasie jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu – w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu albo oddania go do dalszego korzystania.
PRZYKŁAD
Spółka Alfa zawarła ze spółką Magnum umowę leasingu, na podstawie której spółka Magnum zakupiła wskazany przez spółkę Alfa sprzęt komputerowy (laptop), a następnie oddała go spółce Alfa w leasing na 2 lata. Cena zakupu wyniosła 10 001 zł. Suma opłat leasingowych ustalona została na poziomie 10 000 zł. Umowa nie przewidywała opcji zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Strony uzgodniły w umowie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, przyjmując tym samym tę umowę za umowę leasingu finansowego.
Z uwagi na to, że suma ustalonych w umowie opłat leasingowych pomniejszonych o VAT nie przekracza wartości początkowej przedmiotu leasingu, strony dokonały błędnej kwalifikacji umowy. W konsekwencji skutki podatkowe tej transakcji należy określić tak, jak dla umowy najmu (lub dzierżawy). Jeśli strony rozpoczęły rozliczanie przedmiotowej transakcji na warunkach właściwych dla umowy leasingu finansowego, konieczne jest dokonanie odpowiednich korekt przychodów i kosztów, w tym kosztów amortyzacji. Z perspektywy korzystającego koryguje on in minus koszty uzyskania przychodu odpowiadające wartości dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz in plus koszty uzyskania przychodu w kwocie odpowiadającej części kapitałowej poniesionych opłat leasingowych. Generalnie zatem koryguje on koszty uzyskania przychodu o różnicę między sumą rat leasingowych niezaliczonych do kosztów w czasie trwania leasingu a sumą dokonanych w tym czasie odpisów amortyzacyjnych. Jeśli w wyniku takiej korekty okazałoby się, że w którymś z okresów rozliczeniowych korzystający zaniżył podatek dochodowy (zaliczkę na podatek), będzie on zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych. Z drugiej strony mogłoby się okazać, że korzystający zanotował nadpłatę w podatku. Oprócz konsekwencji w podatku dochodowym, strony umowy liczyć się muszą z negatywnymi konsekwencjami w VAT.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK