| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

EKSPERT RADZI
Leasing jako dostawa towarów
Dostawą towaru jest wyłącznie umowa leasingu, która spełnia łącznie następujące warunki:
• została zawarta na czas oznaczony,
• jej przedmiotem są środki trwałe (towary) podlegające amortyzacji,
• suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych,
• zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający,
• zawiera stosowne zapisy odnośnie do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego.
Dostawą towaru jest również umowa leasingu gruntu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jeśli umowa taka przewiduje, że prawo własności gruntu zostanie przeniesione.
W przeciwieństwie do jasnych i niebudzących wątpliwości zapisów VI dyrektywy odnoszących się do warunku przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu, zapisy dotyczące tej kwestii użyte przez ustawodawcę polskiego budzą kontrowersje – nie są jednoznaczne. Ustawa o VAT uzależnia uznanie leasingu jako dostawy towarów od tego, czy umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Z brzmienia tego przepisu można wnioskować, że z umowy takiej powinna wynikać wola i zamiar obu stron do przeniesienia własności przedmiotu leasingu. Sformułowanie, że prawo własności zostanie przeniesione, wskazuje bowiem, że skutek w postaci przejścia prawa własności przedmiotu leasingu powinien być wyrażony w umowie leasingu jako bezwarunkowy. Oznaczałoby to, że umowy leasingu finansowego z nieodwołalną opcją zakupu, czyli z zapisem przewidującym uprawnienie korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu, nie mogłyby być kwalifikowane jako dostawa towarów. Opcja zakupu pozostawia bowiem korzystającemu swobodę co do dokonania zwrotu przedmiotu leasingu finansującemu albo jego zakupu od niego.
Chociaż wydaje się, że skorzystanie przez korzystającego z opcji zakupu można by uznać za następstwo normalnych zdarzeń przewidzianych umową, co skutkowałoby zaklasyfikowaniem leasingu jako dostawy towarów, to jednak brzmienie art. 7 ustawy o VAT wskazuje, że strony umowy leasingu powinny wprost zobowiązać się w umowie do zawarcia, po zakończeniu leasingu, umowy przenoszącej własność przedmiotu leasingu albo ustalić, że przeniesienie własności nastąpi z dniem zapłaty ostatniej raty leasingowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK