| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Z punktu widzenia finansującego rzecz się przedstawia następująco – różnica podatku przypadająca na podatek naliczony z tytułu nabycia przez niego przedmiotu leasingu podlega zwrotowi w terminie 60 dni, jeżeli to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Jednak można się również spotkać ze stanowiskiem (prezentowanym także przez niektóre urzędy skarbowe), że przedmiotowy termin zwrotu dotyczy także finansującego jako strony leasingu, w ramach którego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – w świetle bowiem definicji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawartej w przepisach o podatku dochodowym, dobra oddane do używania na podstawie leasingu, niezależnie od typu leasingu, kwalifikowane są u finansującego jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.
Zakwalifikowania takiego nie zmienia fakt, że w przypadku leasingu finansowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
W odniesieniu do różnicy podatku, na którą składa się podatek naliczony z tytułu leasingu gruntu, obowiązuje termin 180 dni – grunt nie podlega bowiem amortyzacji podatkowej.
Pamiętajmy, że w sytuacjach wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT terminy podstawowe – 60 i 180 dni – mogą ulec skróceniu, odpowiednio, do 25 i 60 dni. Chodzi tutaj o sytuację, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają:
• z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury (obrót krajowy) – art. 86 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT,
• z decyzji i dokumentów celnych i kwoty te zostały zapłacone,
• z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
Pewne wątpliwości odnośnie do skorzystania przez korzystającego z terminu 25 dni mogą się pojawiać w przypadku leasingu finansowego (dostawy towarów). W tym bowiem przypadku finansujący wystawia fakturę VAT na całą sumę opłat leasingowych. Otrzymując taką fakturę, korzystający nie jest jednakże zobowiązany do zapłaty całej kwoty faktury, lecz jedynie zazwyczaj kwoty podatku powiększonej, ewentualnie, o opłatę wstępną i/lub pierwszą ratę leasingową. Odnosząc się do zapisu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy za kwotę „należności” udokumentowanej taką fakturą można uznać wyłącznie kwotę (VAT oraz opłaty wstępnej/pierwszej raty leasingowej) wskazaną do zapłaty na podstawie tej faktury, czy też należnością taką jest cała kwota faktury. Kwestia ta może budzić kontrowersje, w związku z czym najlepiej jest uzyskać stosowną interpretację urzędu skarbowego w tej sprawie. Względy racjonalne (specyfika dokumentowania leasingu stanowiącego dostawę towarów) kazałyby bowiem uznać, że zapłata przez korzystającego kwoty, do uregulowania której jest on zobowiązany na podstawie przedmiotowej faktury (i umowy leasingu), uprawnia go do uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK