| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Podstawą naliczenia podatku należnego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu następującym w ramach leasingu będzie zasadniczo kwota, jaką polski korzystający obowiązany jest zapłacić, powiększona o podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów oraz wszelkie wydatki dodatkowe pobierane przez dostawcę (finansującego), takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia. Za podstawę opodatkowania u korzystającego będzie należało przyjąć, chociaż nie wynika to wprost z przepisów, pełną wartość należnego świadczenia, tj. sumę opłat leasingowych określoną na fakturze (jeżeli na fakturze wystawionej przez finansującego wykazana jest suma opłat leasingowych), lub wynikającą z umowy, powiększoną ewentualnie o ww. elementy. Jeżeli stroną zobowiązaną do ubezpieczenia przedmiotu leasingu będzie korzystający, wówczas oczywiście koszty ubezpieczenia nie będą zwiększać podstawy opodatkowania.
ZAPAMIĘTAJ
Jeśli faktura otrzymana od zagranicznego finansującego wystawiona będzie w walucie obcej, co w praktyce jest regułą, w celu przeliczenia kwoty faktury na złote korzystający stosuje kurs średni NBP na dzień wystawienia faktury, o ile faktura ta wystawiona będzie w terminie.
Jeżeli faktura nie została wystawiona przez finansującego (według obowiązujących w jego kraju terminów wystawiania faktur) w terminie, korzystający stosuje kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach leasingu dokumentuje się fakturą wewnętrzną. W zależności od przyjętych przez korzystającego zasad wystawiania faktur wewnętrznych: jedna faktura za dany okres rozliczeniowy, obejmująca wszelkie transakcje podlegające dokumentowaniu taką fakturą, albo odrębna faktura dla każdej czynności bądź każdego rodzaju czynności – wewnątrz- wspólnotowe nabycie dokumentowane jest przez niego odrębną fakturą bądź fakturą zbiorczą.
Zestawiając uregulowania ustawy o VAT odnoszące się do leasingu z odpowiadającymi im uregulowaniami w innych krajach unijnych, może mieć miejsce sytuacja, że umowa leasingu, klasyfikowana przez ustawę o VAT jako dostawa towarów, będzie – zgodnie z uregulowaniami kraju finansującego – traktowana odmiennie, jako świadczenie usług. Jednak w takim wypadku sytuacja polskiego korzystającego zazwyczaj nie ulega pogorszeniu – finansujący nie obciąży bowiem korzystającego zagranicznym podatkiem (z punktu widzenia finansującego miejscem świadczenia będzie bowiem Polska, chyba że przedmiotem leasingu będą środki transportu), a korzystający dokona rozliczenia na zasadach właściwych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia.
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »