| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

„Poradnik” omawia uwarunkowania podatkowe leasingu i jego następstwa, uwzględniając warunki leasingu i jego przedmiot, identyfikuje obszary i kwestie wzbudzające wątpliwości interpretacyjne, jak również wskazuje szereg potencjalnych zagrożeń i ryzyk podatkowych, mających swe źródło w zawieranych transakcjach, oraz prezentuje sposoby uniknięcia bądź przynajmniej zminimalizowania tychże zagrożeń. Wreszcie opracowanie pomaga w wyborze optymalnej dla Państwa, w aspekcie obciążeń podatkowych i przyjętej strategii podatkowej, kategorii leasingu.
Pojęcie leasingu w prawie podatkowym
W potocznym znaczeniu leasing oznacza oddanie określonego dobra do odpłatnego korzystania na określony czas. Z punktu widzenia uregulowań prawnych, zwłaszcza w prawie podatkowym i cywilnym, znaczenie tego pojęcia określone jest bardziej szczegółowo. W świetle art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135; dalej u.p.d.o.f.) oraz art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135; dalej u.p.d.o.p.), przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 172, poz. 1804), a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz grunty. Jak zatem widać, powyższa definicja leasingu bazuje na definicji tego pojęcia zawartej w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą finansujący, w zakresie swego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie oraz oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Fakt, że podatkowa definicja leasingu opiera się na definicji kodeksowej, nie oznacza jednak, że się z nią pokrywa. Zakres przedmiotowy leasingu w ujęciu podatkowym jest bowiem szerszy niż w ujęciu kodeksowym. Z definicji leasingu przedstawionej w ustawach o podatku dochodowym wynika, że umowami leasingu mogą być również inne umowy niż umowy zdefiniowane w kodeksie cywilnym, byleby na ich mocy finansujący oddawał korzystającemu w odpłatne użytkowanie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne albo grunty.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK