| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wycenia się aktywa i pasywa

Jak wycenia się aktywa i pasywa

O wadze i randze wyceny aktywów i pasywów w jednostce nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że wiarygodność i prawidłowość wyceny ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego ustalenia wyniku finansowego. Warto więc przypomnieć generalne zmiany, jakie nastąpiły w prawie bilansowym w tym zakresie. Wprawdzie obowiązują one już jakiś czas, ale ciągle wydają się "świeże", głównie dlatego, że pewne prace w księgowości dokonywane są cyklicznie, na dzień bilansowy, który z reguły jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Tak więc po pewne regulacje sięgamy tylko w określonych momentach. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji dotyczących podstawowych kategorii majątkowych: ich definicji i wyceny nastąpiły w 2002 r. Ustawodawca wprowadził do polskiej rachunkowości nowe pojęcia, takie jak: wartość godziwa czy trwała utrata wartości, które mają fundamentalne znaczenie w kwestiach wyceny.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia, albo zakupu, albo kosztów wytworzenia – zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzedaży.
Wiesława Moczydłowska
Wykazywanie nakładów na wartości niematerialne i prawne
Omawiając tematykę wyceny, warto jeszcze zwrócić uwagę na stanowisko Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z 6 września 2004 r., zawarte w piśmie (nr NB-BPN-III-523-28/582/04) w sprawie wykazywania nakładów na wartości niematerialne i prawne. Stanowisko to zostało wydane w związku ze zgłaszanymi przez banki wątpliwościami. W piśmie stwierdzono, że z informacji przekazywanych przez banki wynika, że nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym poniesione na rozwój oprogramowania, w okresie przed oddaniem ich do użytkowania, są wykazywane niejednolicie. Niektóre banki zaliczają je do wartości niematerialnych i prawnych, inne traktują jako środki trwałe w budowie lub zaliczają do rozliczeń międzyokresowych. W konsekwencji nie wszystkie banki uwzględniają nakłady na wartości niematerialne i prawne w pomniejszeniach funduszy własnych.
Ponoszone przez banki nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym związane z zakupem oprogramowania (licencji) i ich rozwojem, do czasu ostatecznego oddania systemów informatycznych do eksploatacji, wykazywane w ramach konta 060 „Nakłady na wartości niematerialne i prawne” Wzorcowego Planu Kont Banków, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność stanowiska GINB potwierdziło jednoznacznie Ministerstwo Finansów, uznając, że nakłady na wartości niematerialne i prawne stanowią składnik wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów ustawy.
Ponadto nakłady ponoszone na zakup licencji oraz rozwój systemów informatycznych spełniają także wymogi definicyjne wartości niematerialnych i prawnych określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 38 – Wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo zgodnie z przepisami Dyrektywy 78/660/EEC dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych niektórych typów spółek, do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się koszty badań i rozwoju, jeśli prawo kraju członkowskiego pozwala wykazywać je jako składnik aktywów. W Polsce nakłady na wartości niematerialne i prawne, po spełnieniu określonych warunków, mogą stanowić składnik aktywów.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK