| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

4  Zaewidencjonuj naliczenie odsetek od kredytu zwiększających wartość środków trwałych w budowie, cenę nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zrób to po stronie Wn konta Środki trwałe (wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe w budowie) oraz po stronie Ma konta Kredyty bankowe
5  Zaewidencjonuj różnice kursowe dodatnie na dzień bilansowy
Zrób to po stronie Wn konta „Kredyty bankowe” i po stronie Ma konta „Przychody finansowe” (Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie)
6  Zaewidencjonuj ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy
Zrób to po stronie Wn konta Koszty finansowe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie)
Jednocześnie zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy podatkowej cena nabycia składnika majątkowego obejmuje również koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji. Tym samym opłata za ustanowienie zastawu rejestrowego, jak i prowizja bankowa od udzielonego kredytu powiększają wartość początkową nabytego samochodu.
Wiesława Moczydłowska
CZYTELNICY PYTAJĄ
Co jest instrumentem finansowym
Czy udzielony nam długoterminowy kredyt na budowę środków trwałych, a więc zobowiązanie finansowe – należy na dzień bilansowy wyceniać po skorygowanej cenie nabycia, czyli w myśl par. 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych czy też w kwocie wymagającej zapłaty, czyli zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości? – Iwona K. z Krakowa
– Odpowiedź uzależniona jest od tego, czy dana jednostka podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów czy nie. Jeśli nie – ma ona prawo dokonać sama wyboru metody wyceny. Jednostki niepodlegające obowiązkowi poddania badaniu ich rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów mają w myśl art. 64 ust. 1 ustawy prawo wybrać do wyceny instrumentów finansowych, a więc także zaciągniętych kredytów zasady określone w rozporządzeniu w sprawie instrumentów finansowych lub w ustawie o rachunkowości. Jednostki objęte obowiązkiem badania powinny stosować do wyceny zaciągniętych kredytów zasady określone w par. 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, a więc wyceniać je w skorygowanej cenie nabycia. W razie wyceny zobowiązania finansowego (kredytu) w skorygowanej cenie nabycia różnica między wartością początkową zobowiązania, pomniejszoną o jego spłaty, jest korygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową kredytu i jego wartością w dniu wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej, wynikającej z umowy kredytowej stopy procentowej. Przy wyliczeniu tym uwzględnia się też policzoną przez bank, przy przyznaniu kredytu, prowizję. Jeżeli na dzień bilansowy budowa środków trwałych, do finansowania których służy zaciągnięty kredyt, trwa – to zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, odsetki jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych dla sfinansowania środków trwałych w budowie, zwiększają cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie. Dotyczy to także odsetek wyliczonych zgodnie z zasadami ustalania skorygowanej ceny nabycia. Wówczas nie stosuje się par. 22 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, w myśl którego różnice z przeszacowania zobowiązań finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia zalicza się do kosztów finansowych okresu, w którym nastąpiło ich przeszacowanie. Jeśli sfinansowane z kredytu środki trwałe zostały już przejęte do używania, odsetki zwiększają (zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych) koszty finansowe.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK