| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Czy odsetki podwyższają cenę
Jednostka emituje obligacje w celu pozyskania środków na nabycie akcji innej jednostki. Czy odsetki płacone nabywcom obligacji z tytułu zaciągniętej u nich pożyczki, udokumentowanej obligacjami podwyższają cenę nabycia akcji? – Anna B. z Krakowa
TAK. Odsetki płacone przez wystawcę obligacji obciążają jego koszty finansowe. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Cena nabycia jest wyłącznie ceną zapłaconą podmiotowi sprzedającemu akcje, łącznie z ewentualną prowizją biura maklerskiego. Gdyby jednostka zaciągnęła kredyt bankowy na ten sam cel, wówczas również odsetki od tego kredytu stanowiłyby koszty finansowe.
Czy prowadzić ewidencję
W zakres kosztów z operacji finansowych wchodzą m.in. odsetki od kredytów bankowych zarówno zapłacone, jak i wymagające zapłaty, wykazywane łącznie w pozycji „Odsetki”. Czy wymagana jest zatem ewidencja szczegółowa do kont przychodów i kosztów finansowych? – Zofia K. z Pabianic
TAK. Konieczne jest takie grupowanie danych dotyczących kosztów i przychodów finansowych, które pozwoli na prawidłowe sporządzenie rachunku zysków i strat. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont przychodów i kosztów finansowych powinna zapewnić możliwość ustalenia za dany okres wielkości rzeczywiście zrealizowanych (zapłaconych) przez jednostkę i ujętych memoriałowo różnic kursowych i odsetek. Jest to istotne również ze względów podatkowych.
Jaki kurs zastosować
Według jakiego kursu przeliczać na dzień bilansowy kredyt zaciągnięty w walucie obcej wraz z naliczonymi od niego odsetkami? – Janina K. z Kwidzynia
Na dzień bilansowy kredyt zaciągnięty w walucie obcej wraz z naliczonymi odsetkami przelicza się według kursu NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z tego tytułu rozlicza się tak samo, jak zrealizowane różnice kursowe. Zasady te wynikają z nadrzędnych zasad rachunkowości: zasady memoriału i zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Zgodnie z definicją wyniku z operacji finansowych w rachunku zysków i strat różnice kursowe wykazuje się po ich wysaldowaniu, a nie odrębnie przychody i odrębnie koszty z tego tytułu. Nie dzieli się ich na dotyczące kwoty głównej zobowiązania (np. kredytu) i odsetek. Nadwyżka różnic kursowych dodatnich zarówno zrealizowanych, jak i dotyczących wyrażonego w walutach obcych na dzień bilansowy stanu rozrachunków, w tym zobowiązań z tytułu kredytów nad ujemnymi lub odwrotnie, wykazywana jest odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK