| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Czy odsetki podwyższają cenę
Jednostka emituje obligacje w celu pozyskania środków na nabycie akcji innej jednostki. Czy odsetki płacone nabywcom obligacji z tytułu zaciągniętej u nich pożyczki, udokumentowanej obligacjami podwyższają cenę nabycia akcji? – Anna B. z Krakowa
TAK. Odsetki płacone przez wystawcę obligacji obciążają jego koszty finansowe. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Cena nabycia jest wyłącznie ceną zapłaconą podmiotowi sprzedającemu akcje, łącznie z ewentualną prowizją biura maklerskiego. Gdyby jednostka zaciągnęła kredyt bankowy na ten sam cel, wówczas również odsetki od tego kredytu stanowiłyby koszty finansowe.
Czy prowadzić ewidencję
W zakres kosztów z operacji finansowych wchodzą m.in. odsetki od kredytów bankowych zarówno zapłacone, jak i wymagające zapłaty, wykazywane łącznie w pozycji „Odsetki”. Czy wymagana jest zatem ewidencja szczegółowa do kont przychodów i kosztów finansowych? – Zofia K. z Pabianic
TAK. Konieczne jest takie grupowanie danych dotyczących kosztów i przychodów finansowych, które pozwoli na prawidłowe sporządzenie rachunku zysków i strat. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont przychodów i kosztów finansowych powinna zapewnić możliwość ustalenia za dany okres wielkości rzeczywiście zrealizowanych (zapłaconych) przez jednostkę i ujętych memoriałowo różnic kursowych i odsetek. Jest to istotne również ze względów podatkowych.
Jaki kurs zastosować
Według jakiego kursu przeliczać na dzień bilansowy kredyt zaciągnięty w walucie obcej wraz z naliczonymi od niego odsetkami? – Janina K. z Kwidzynia
Na dzień bilansowy kredyt zaciągnięty w walucie obcej wraz z naliczonymi odsetkami przelicza się według kursu NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z tego tytułu rozlicza się tak samo, jak zrealizowane różnice kursowe. Zasady te wynikają z nadrzędnych zasad rachunkowości: zasady memoriału i zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Zgodnie z definicją wyniku z operacji finansowych w rachunku zysków i strat różnice kursowe wykazuje się po ich wysaldowaniu, a nie odrębnie przychody i odrębnie koszty z tego tytułu. Nie dzieli się ich na dotyczące kwoty głównej zobowiązania (np. kredytu) i odsetek. Nadwyżka różnic kursowych dodatnich zarówno zrealizowanych, jak i dotyczących wyrażonego w walutach obcych na dzień bilansowy stanu rozrachunków, w tym zobowiązań z tytułu kredytów nad ujemnymi lub odwrotnie, wykazywana jest odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK