| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

Jak ująć w księgach firmy kredyty i pożyczki

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Na jaki dzień odsetki
Zamierzamy oddać do używania halę produkcyjną, budowaną przez kilka lat ze środków pochodzących z kredytu dewizowego. Czy odsetki od kredytu oraz różnice kursowe ustalić na dzień oddania tej hali do użytku czy na ostatni dzień miesiąca lub kwartału? – Zbigniew D. Z Grudziądza
TAK. Odsetki od kredytu oraz różnice kursowe, powinny być ustalone na dzień oddania zakładu do użytkowania. Zasada ta wynika z art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tymi przepisami środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i sług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Czy różnice są kosztem
Czy różnice kursowe powstałe na skutek konwersji kredytu dewizowego na kredyt złotowy stanowią koszt uzyskania przychodu? – Adam K. z Poznania
NIE. Zapłata przewalutowanej części kredytu stanowi nadal spłatę kredytu, która co do zasady nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.
Zaciągnięcie kredytu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, a późniejsza jego spłata, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jednakże zaciągnięcie kredytu w walucie obcej i jego spłata w walucie obcej może rodzić skutek w postaci różnic kursowych. Jeżeli wydatki na spłatę kredytu przekroczą (lub są mniejsze) jego wartość określoną w złotych na dzień otrzymania kredytu, a spowodowane to zostanie różnymi kursami walut z dnia zaciągnięcia i spłaty kredytu, to powstałe w ten sposób różnice mają bezpośredni wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast sama operacja przewalutowania nie wywiera skutków podatkowych, gdyż sprowadza się jedynie do przeliczenia kwoty kredytu zaciągniętego w dewizach na złote. Jeżeli nawet przewalutowanie spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie zarachowanej kwoty, to powstałe różnice wiążą się z wyceną kredytu i jako nie zrealizowane nie mogą wywierać skutków podatkowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 22 ust. 1 ww. ustawy różnice kursowe w rozumieniu podatkowym występują wtedy, gdy pomiędzy dniem zarachowania kosztu a dniem zapłaty występują różne kursy walut. Przewalutowanie kredytu dewizowego na kredyt złotowy skutkuje tym, że od tego momentu podatnik spłaca kredyt w złotych, czyli nie dochodzi do realizacji różnic z tytułu różnych kursów walut na dzień zaciągnięcia i spłaty kredytu. Zatem, jeżeli nawet w wyniku przewalutowania kwota kredytu wzrosła w stosunku do wcześniej zarachowanej, to zapłata przewalutowanej części kredytu stanowi nadal spłatę kredytu, która co do zasady, nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.
Wiesława Moczydłowska
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »