| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych - najważniejsze konsekwencje dla przedsiębiorców

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych - najważniejsze konsekwencje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy posiadający lub rozważający inwestycje za granicą już teraz powinni przygotować się na planowane zmiany w ustawie o CIT, związane z wprowadzeniem opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Dotychczas, konstrukcja takiego opodatkowania nie istniała w polskim prawie podatkowym – Ministerstwo Finansów jednak, idąc śladem wielu innych jurysdykcji podatkowych, zdecydowało się zawrzeć propozycje w tym zakresie w rządowym projekcie zmiany ustawy.

Szczególną uwagę planowanym zmianom powinni poświęcić przedsiębiorcy, inwestujący w (i) tzw. rajach podatkowych, (ii) państwach, z którymi Polska (ani Unia Europejska) nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ani umowy o wymianie informacji podatkowych, a także (iii) w państwach, gdzie przynajmniej jedna z kategorii dochodów tzw. pasywnych jest opodatkowana stawką niższą niż 14,25% lub korzysta ze zwolnienia albo wyłączenia od opodatkowania.

W zakresie opodatkowania CFC znajdą się (zgodnie z projektem) spółki z dwóch pierwszych kategorii państw, a także podmioty, osiągające co najmniej 50% przychodów ze źródeł tzw. pasywnych – tj. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów, akcji, wierzytelności, z odsetek i pożytków od pożyczek, poręczeń i gwarancji, z praw autorskich, praw własności przemysłowej (w tym z tytułu zbycia tych praw), a także ze zbycia i realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych. Dodatkowym warunkiem (w odniesieniu do spółek spoza rajów podatkowych i państw nieposiadających z Polską ani UE umowy) jest posiadanie przez podatnika, nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów uprawniających do uczestnictwa w zyskach.

Z projektu nowelizacji można więc wnioskować, że projektodawca chciał ustanowić możliwie szeroki krąg podmiotów objętych opodatkowaniem CFC. Z pewnością, zamiarem było włączenie do tego kręgu w szczególności spółek holdingowych ulokowanych w korzystnych podatkowo jurysdykcjach, czy też spółek zarządzających np. znakami towarowymi.

Projekt zmian zawiera też możliwości wyłączenia spod zakresu opodatkowania CFC. W pierwszym rzędzie, dotyczą one spółek ulokowanych w państwach UE lub EOG, które prowadzą tzw. rzeczywistą działalność gospodarczą. Kryteria prowadzenia takiej działalności zostały zaczerpnięte z dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE – są to m.in. dokonywanie faktycznych czynności w ramach działalności gospodarczej, współmierność między prowadzoną działalnością a posiadanymi aktywami, spójność podejmowanych działań z interesami spółki zagranicznej. Projektodawca posługuje się przy tym pojęciami ogólnymi, niedookreślonymi – prawdopodobnie będą one przyczyną licznych dyskusji i sporów z organami podatkowymi.

Zapisz się na nasz newsletter

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Regulacje CFC nie będą również stosowane, jeśli przychody spółki zagranicznej nie przekroczą 250.000 EUR, a także, gdy spółka zagraniczna (spoza UE i EOG), prowadząca rzeczywistą działalność gospodarczą, osiągnie dochody nieprzekraczające 10% przychodów z działalności i będzie istnieć podstawa do wymiany informacji podatkowych pomiędzy Polską a państwem rezydencji podatkowej spółki zagranicznej.

Podstawa opodatkowania zagranicznych spółek jest w projekcie określana jako dochód spółki zagranicznej, określony według polskich przepisów podatkowych, obliczony dla podatnika proporcjonalnie do okresu spełniania warunków objęcia regulacją i udziału podatnika w zysku spółki, po odliczeniu kwot (i) wypłaconych dywidend i (ii) kwoty uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółce zagranicznej przez podatnika. Stawka podatkowa dla dochodów z CFC wyniesie 19%. Możliwe ma być odliczenie (w odpowiedniej proporcji) podatku zapłaconego za granicą z tytułu zysku tamtejszej spółki. 

Zastosowanie omawianego algorytmu powoduje, że nawet przy wypłacaniu całości zysku (pozostałego po opodatkowaniu w państwie siedziby spółki zagranicznej) podatnik będzie zobowiązany dopłacić pewną kwotę z tytułu opodatkowania CFC.

Rewolucyjne zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji - nowy zakres, metody obliczania i skutki dla przedsiębiorców

Warto również wspomnieć o dodatkowych obciążeniach dokumentacyjnych dla podatnika. Ma on prowadzić rejestr spółek zagranicznych, a dodatkowo, ewidencjonować (zgodnie z zasadami przyjętymi w Polsce dla celów podatkowych) zdarzenia występujące w spółkach zagranicznych. Ewidencja taka powinna być prowadzona na bieżąco, bowiem w przypadku otrzymania żądania od organu, podatnik będzie miał jedynie 7 dni na przedstawienie dokumentów.

Po wejściu w życie nowelizacji, na przedsiębiorcach będą więc ciążyć liczne, dodatkowe obowiązki. Będą oni przede wszystkim zobowiązani monitorować na bieżąco stan swoich inwestycji zagranicznych – w celu weryfikacji, czy nie zostały spełnione (dość skomplikowane) warunki opodatkowania CFC. W przypadku stwierdzenia, że posiadane przez podatnika spółki spełniają kryteria objęcia tym opodatkowaniem, konieczne będzie de facto prowadzenie księgowości podatkowej według dwóch reżimów (zagranicznego i polskiego), bieżące tłumaczenie ksiąg, prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z CFC i składanie dodatkowych zeznań podatkowych z tytułu opodatkowania zagranicznych spółek. To wszystko z pewnością nie zachęca do rozwijania działalności za granicą przez polskich przedsiębiorców.

Ulgę na nowe technologie zastąpi kredyt na innowacje

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Monika Ławnicka, doradca podatkowy, menedżer w Accreo

reklama

Polecamy artykuły

Aktualizacja: 29.09.2014

Ekspert:

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Autorzy:

Źródło:

Accreo

Zdjęcia

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych - najważniejsze konsekwencje dla przedsiębiorców
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych - najważniejsze konsekwencje dla przedsiębiorców

Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »