| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Konferencja "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku"

Konferencja "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku"

Zapraszamy serdecznie do wzięci udziału w konferencji "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku", która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 listopad - 1 grudzień 2015 r. Patronat medialny nad konferencją objął portal Infor.pl.

O konferencji - Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

Russell Bedford Akademia zaprasza Państwa na przegląd aktualnych i planowanych przepisów z zakresu cen transferowych. Początek października przyniesie nam już finalne raporty BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Raporty mają za cel uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie transferom zysków, jednocześnie są to najważniejsze założenia OECD o których będziemy mówić w trakcie konferencji.

W Polsce prowadzone są prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ostatnio uchwalono zmiany w zakresie cen transferowych, aby dostosować polskie prawo do wymogów europejskich i międzynarodowych

Zmiana ustawy zakłada:

 • konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi, ale umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze,
 • trzystopniową dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi tj. dokumentacje na poziomie lokalnym (tzw. „Local File”), dokumentację grupową (tzw. „Master File) oraz raportowanie wg. krajów (tzw. „Country-By-Country Reporting”).
 • obowiązek prowadzenia konkretnej dokumentacji w zależności od wielkości spółki.

Zmiany w ustawie mają wejść w życie na początku 2016 roku. Proponowane zmiany uwzględniają plan działań przewidziany w Raporcie OECD nt. przeciwdziałania BEPS.

Dlatego podczas warsztatów powiemy o konsekwencjach wprowadzenia nowych przepisów dla przedsiębiorstw, aktualnych przepisach, jak również o:

 • nowym zakresie transakcji i zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu
 • sposobie dokumentowania transakcji w ramach międzynarodowe grupy kapitałowej.
 • oczekiwanych zmianach w działaniu polskich organów skarbowych
 • kompetencjach urzędów skarbowych, najczęściej kontrolowanych transakcjach i grupach podmiotów
 • odpowiedzialności karno-skarbowej
 • metodach obrony
 • wpływie wszystkich zmian na rozwój kontroli cen transferowych

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą konferencji: http://www.konferencjacenytransferowe.pl/

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką cen transferowych - dr Andrzej Dmowski, prezes zarządu Russell Bedford Poland Sp. z o.o.. W prowadzeniu warsztatów wspierać będzie nas zespół ekspertów: Jarosław Dziewa, Rafał Dąbrowski, Radosław Piekarz.

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Radosław Piekarz

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w jednej z wiodących  międzynarodowych firm consultingowych. Jego specjalizacją są ceny transferowe. Ponadto specjalizuje się w analizach porównawczych i statystycznych oraz podatku VAT.  Autor artykułów naukowych z zakresu cen transferowych, VAT oraz cła i współautor książki „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (wyd. Unimex 2012) oraz „Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem” (wyd. Wolters Kluwer 2015).

Jarosław Dziewa

Partner w Kancelarii Prawnej Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy oraz wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna”. Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się również w zmianach właścicielskich przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, a także w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu umów w obrocie gospodarczym oraz w pracach Rad Nadzorczych spółek kapitałowych notowanych na GPW oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor artykułów i publikacji, a także wykładowca w dziedzinie podatków.

Rafał Dąbrowski

Doradca Podatkowy nr. 12498. Manager w Departamencie Doradztwa Podatkowego. Od 2013 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland, pełniąc funcję osoby zarządzającej Departamentem Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor artykułów o tematyce prawno podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych. Posiada wykształcenie z zakresu prawa podatkowego.

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym.

Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego z zakresu monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dotyczących prawa podatkowego.

Program konferencji

Warszawa, listopad 2015, Antares Office

Dzień 1 - 30 listopada 2015

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:15

Wprowadzenie do zmian przepisów w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2016 r. / 1 stycznia 2017 r:

 • skutek wejścia w życie nowych przepisów,
 • czy istnieje obowiązek wstecznej korekty dokumentacji podatkowej za poprzednie okresy,
 • zwiększenie progu powiązań kapitałowych,
 • wprowadzenie kryterium istotności transakcji, od którego będzie zależeć obowiązek dokumentacyjny,
 • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji (nie rzadziej niż raz na rok podatkowy),
 • aktualizacja analizy porównawczej (nie rzadziej niż raz na trzy lata podatkowe),

Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych - „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji – porównanie z aktualnymi regulacjami

 • dokument „local file” – podstawowa dokumentacja cen transakcyjnych,
 • dokument „master file”,
 • dokument „domestic file”,
 • polityka cen transakcyjnych jako element „master file”,
 • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej – niezbędny element dokumentacji podatkowej dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:15

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia,
 • sprawozdanie uproszone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,
 • raportowanie według krajów (country – by country),

Nowe obowiązki związanie z dokumentacją podatkową do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2016 r.

 • wprowadzenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność za niesporządzenie w terminie,
 • wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji wobec których zachodzi podejrzenie o zaniżeniu wartości, aby nie powstał obowiązek dokumentacyjny,
 • obowiązek sporządzenia przez polskich podatników dokumentu „master file” w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,

Prowadzący: Rafał Dąbrowski

12:15-13:15

Analiza porównywalności i analiza „benchmarkowa”

 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
 • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
 • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
 • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
 • strategia gospodarcza,

Polityka cen transakcyjnych jako szczególny element dokumentacji

 • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
 • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
 • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
 • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
 • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
 • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
 • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
 • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
 • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
 • analiza kwartylowa,
 • metoda mnożników rynkowych – widełkowy zakres marż podmiotów konkurencyjnych,

Prowadzący: Radosław Piekarz

13:15-14:00

Lunch

14:00-14:45

Nowy zakres dokumentacji podatkowej – dokument „local file”:

 • opis transakcji, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów
 • analiza danych porównawczych
 • opis danych finansowych podatnika:
 • opis podatnika (również spółki niebędącej osobą prawną):
 • dokumenty - - umowy, porozumienia lub inne dokumenty zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentujące transakcje lub inne zdarzenia,

Prowadzący: Piotr Passowicz

14:45-15:30

Sposób dokumentowania transakcji w ramach międzynarodowe grupy kapitałowej. Nowy zakres dokumentacji podatkowej – dokument „master file”:

 • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
 • informacje o spółce niebędącej osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody / koszty z udziału,
 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
 • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
 • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
 • opis działalności prowadzonej przez grupę,
 • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
 • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
 • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych uprzednich porozumień cenowych,

„Domestic file” – dokument sporządzany przez spółki dominujące grup kapitałowych o obrotach skonsolidowanych powyżej 750 mln euro

 • sprawozdanie, zawierające najistotniejsze informacje nt. działania przedsiębiorstwa wielonarodowego w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych, w których prowadzą działalność gospodarczą poszczególne podmioty powiązane,
 • podział globalnego dochodu,
 • informacja o należnych i zapłaconych podatkach,
 • informacja o wskaźnikach dotyczących prowadzonej działalności w poszczególnych krajach,

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

15:30-15:45

Przerwa kawowa

15:45-16:15

Panel dyskusyjny

19:30-21:00

Spektakl w teatrze Och-Teatr pt. "Maria Callas" w roli głównej Krystyna Janda, więcej: http://ochteatr.com.pl/event-data/2424/maria-callas-master-class

Dzień 2 - 1 grudzień 2015

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:00

Nowa definicja podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowych – porównanie z aktualnymi przepisami:

 • kryterium podmiotowe powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych,
 • kryterium przychodów bilansowych podatnika przekraczających 2.000.000 EUR,
 • powiązanie zarządczo – kontrolne w obrocie międzynarodowym,
 • powiązanie zarządczo – kontrolne w obrocie krajowym,
 • powiązanie rodzinne, majątkowe i wynikające ze stosunku pracy,
 • powiązanie kapitałowe bezpośrednie i pośrednie – zwiększenie progu powiązania kapitałowego z 5% do 25%,
 • zawarcie umowy spółki niebędącej osobą prawną, w szczególności ze spółką z „raju podatkowego”,
 • umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • przewidywana na dzień zawarcia umowy wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Prowadzący: Rafał Dąbrowski

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

Stanowisko organów skarbowych w zakresie sporządzania i kontroli dokumentacji podatkowej cen transferowych od 1 stycznia 2016 roku

 • Krajowy Plan Administracji Podatkowej
 • Koordynacja działań organów podatkowych
 • Strategiczny urząd skarbowy i wyspecjalizowane urzędy skarbowe
 • Zespół Zadaniowy do spraw kontroli podmiotów powiązanych
 • Bazy danych wykorzystywane przy kontrolach
 • Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020
 • Planowane kierunki kontroli w zakresie cen transferowych w 2016 roku
 • Najczęściej kontrolowane grupy podmiotów
 • Najczęściej kontrolowane transakcje
 • Zakres odpowiedzialności podatnika i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

12:15-13:15

Podsumowanie zmian regulacji w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej, które weszły w życie 18 lipca 2013 r. – podsumowanie aktualnego stanu prawnego:

 • zmiana hierarchii wyboru metod kalkulacyjnych
 • zasada wyboru najbardziej właściwej metody
 • wprowadzenie „procedury” przeprowadzania analiz porównawczej.
 • uproszczony tryb badania dla transakcji o niskiej wartości dodanej.
 • zdefiniowanie kosztów akcjonariusza.
 • wprowadzenie sekcji dotyczącej badania restrukturyzacji działalności.
 • likwidacja przypisania metody koszt plus do prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie.
 • określanie dochodów przy zastosowaniu metod zysku transakcyjnego
 • restrukturyzacja działalności
 • tryb dokonywania korekty zobowiązań podatkowych
 • sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Nowy zakres transakcji i zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu – porównanie z aktualnymi przepisami:

 • kryterium przedmiotowe powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych,
 • transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika - transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość min. 50.000 EUR,
 • zapłaty należności wynikających z transakcji lub innego zdarzenia na rzecz podmiotu z „raju podatkowego”,
 • żądanie sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynika prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji tych transakcji lub zdarzeń.

Prowadzący: Rafał Dąbrowski

13:15-14:00

Lunch

14:00-14:45

Preferowane metody szacowania cen

 • metody tradycyjne szacowania cen
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
 • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
 • metody zysku transakcyjnego,
 • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
 • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

14:45-15:45

Wybrane zagadnienia - restrukturyzacja działalności

 • realokacja aktywów, funkcji i ryzyk pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową
 • zmniejszenie marż / narzutu dla podmiotów zależnych
 • podział ryzków pomiędzy agentów „zależnych” oraz agentów „niezależnych”
 • przypisanie zysku podmiotom powiązanym w oparciu o analizę funkcjonalną (full manufacturer / tool manufacturer; full producer / tool producer; full distributor / tool distributor)

Cost Conrtibution Agreements – umowy CCA

 • realokacja aktywów, funkcji i ryzyk pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową
 • umowy o podziale kosztów
 • klucze alokacji przychodów i kosztów
 • określenie wartości bazowej do klucza alokacji
 • wykazanie wartości rynkowej klucza alokacji

Wartości niematerialne i prawne

 • koszty R&D
 • miejsce wytworzenia WNiP
 • podmioty mające prawo do korzystania z WNiP
 • ochrona prawna WNiP

Prowadzący: Jarosław Dziewa

15:45-16:00

Przerwa kawowa

16:00-16:30

Panel dyskusyjny

Więcej szczegółów na stronie: http://www.konferencjacenytransferowe.pl/

Czytaj także

Ekspert:

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.
Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r.99.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK