| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Konferencja "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku"

Konferencja "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku"

Zapraszamy serdecznie do wzięci udziału w konferencji "Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku", która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 listopad - 1 grudzień 2015 r. Patronat medialny nad konferencją objął portal Infor.pl.

O konferencji - Ceny Transferowe i dokumentacja podatkowa po 1 stycznia 2016 oraz zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

Russell Bedford Akademia zaprasza Państwa na przegląd aktualnych i planowanych przepisów z zakresu cen transferowych. Początek października przyniesie nam już finalne raporty BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Raporty mają za cel uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie transferom zysków, jednocześnie są to najważniejsze założenia OECD o których będziemy mówić w trakcie konferencji.

W Polsce prowadzone są prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ostatnio uchwalono zmiany w zakresie cen transferowych, aby dostosować polskie prawo do wymogów europejskich i międzynarodowych

Zmiana ustawy zakłada:

 • konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi, ale umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze,
 • trzystopniową dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi tj. dokumentacje na poziomie lokalnym (tzw. „Local File”), dokumentację grupową (tzw. „Master File) oraz raportowanie wg. krajów (tzw. „Country-By-Country Reporting”).
 • obowiązek prowadzenia konkretnej dokumentacji w zależności od wielkości spółki.

Zmiany w ustawie mają wejść w życie na początku 2016 roku. Proponowane zmiany uwzględniają plan działań przewidziany w Raporcie OECD nt. przeciwdziałania BEPS.

Dlatego podczas warsztatów powiemy o konsekwencjach wprowadzenia nowych przepisów dla przedsiębiorstw, aktualnych przepisach, jak również o:

 • nowym zakresie transakcji i zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu
 • sposobie dokumentowania transakcji w ramach międzynarodowe grupy kapitałowej.
 • oczekiwanych zmianach w działaniu polskich organów skarbowych
 • kompetencjach urzędów skarbowych, najczęściej kontrolowanych transakcjach i grupach podmiotów
 • odpowiedzialności karno-skarbowej
 • metodach obrony
 • wpływie wszystkich zmian na rozwój kontroli cen transferowych

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą konferencji: http://www.konferencjacenytransferowe.pl/

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką cen transferowych - dr Andrzej Dmowski, prezes zarządu Russell Bedford Poland Sp. z o.o.. W prowadzeniu warsztatów wspierać będzie nas zespół ekspertów: Jarosław Dziewa, Rafał Dąbrowski, Radosław Piekarz.

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Radosław Piekarz

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w jednej z wiodących  międzynarodowych firm consultingowych. Jego specjalizacją są ceny transferowe. Ponadto specjalizuje się w analizach porównawczych i statystycznych oraz podatku VAT.  Autor artykułów naukowych z zakresu cen transferowych, VAT oraz cła i współautor książki „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (wyd. Unimex 2012) oraz „Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem” (wyd. Wolters Kluwer 2015).

Jarosław Dziewa

Partner w Kancelarii Prawnej Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy oraz wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna”. Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się również w zmianach właścicielskich przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, a także w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu umów w obrocie gospodarczym oraz w pracach Rad Nadzorczych spółek kapitałowych notowanych na GPW oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor artykułów i publikacji, a także wykładowca w dziedzinie podatków.

Rafał Dąbrowski

Doradca Podatkowy nr. 12498. Manager w Departamencie Doradztwa Podatkowego. Od 2013 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland, pełniąc funcję osoby zarządzającej Departamentem Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor artykułów o tematyce prawno podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych. Posiada wykształcenie z zakresu prawa podatkowego.

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym.

Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego z zakresu monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dotyczących prawa podatkowego.

Program konferencji

Warszawa, listopad 2015, Antares Office

Dzień 1 - 30 listopada 2015

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:15

Wprowadzenie do zmian przepisów w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2016 r. / 1 stycznia 2017 r:

 • skutek wejścia w życie nowych przepisów,
 • czy istnieje obowiązek wstecznej korekty dokumentacji podatkowej za poprzednie okresy,
 • zwiększenie progu powiązań kapitałowych,
 • wprowadzenie kryterium istotności transakcji, od którego będzie zależeć obowiązek dokumentacyjny,
 • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji (nie rzadziej niż raz na rok podatkowy),
 • aktualizacja analizy porównawczej (nie rzadziej niż raz na trzy lata podatkowe),

Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych - „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji – porównanie z aktualnymi regulacjami

 • dokument „local file” – podstawowa dokumentacja cen transakcyjnych,
 • dokument „master file”,
 • dokument „domestic file”,
 • polityka cen transakcyjnych jako element „master file”,
 • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej – niezbędny element dokumentacji podatkowej dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:15

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia,
 • sprawozdanie uproszone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,
 • raportowanie według krajów (country – by country),

Nowe obowiązki związanie z dokumentacją podatkową do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2016 r.

 • wprowadzenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność za niesporządzenie w terminie,
 • wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji wobec których zachodzi podejrzenie o zaniżeniu wartości, aby nie powstał obowiązek dokumentacyjny,
 • obowiązek sporządzenia przez polskich podatników dokumentu „master file” w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,

Prowadzący: Rafał Dąbrowski

12:15-13:15

Analiza porównywalności i analiza „benchmarkowa”

 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
 • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
 • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
 • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
 • strategia gospodarcza,

Polityka cen transakcyjnych jako szczególny element dokumentacji

 • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
 • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
 • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
 • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
 • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
 • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
 • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
 • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
 • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
 • analiza kwartylowa,
 • metoda mnożników rynkowych – widełkowy zakres marż podmiotów konkurencyjnych,

Prowadzący: Radosław Piekarz

13:15-14:00

Lunch

14:00-14:45

Nowy zakres dokumentacji podatkowej – dokument „local file”:

 • opis transakcji, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów
 • analiza danych porównawczych
 • opis danych finansowych podatnika:
 • opis podatnika (również spółki niebędącej osobą prawną):
 • dokumenty - - umowy, porozumienia lub inne dokumenty zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentujące transakcje lub inne zdarzenia,

Prowadzący: Piotr Passowicz

14:45-15:30

Sposób dokumentowania transakcji w ramach międzynarodowe grupy kapitałowej. Nowy zakres dokumentacji podatkowej – dokument „master file”:

 • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
 • informacje o spółce niebędącej osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody / koszty z udziału,
 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
 • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
 • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
 • opis działalności prowadzonej przez grupę,
 • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
 • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
 • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych uprzednich porozumień cenowych,

„Domestic file” – dokument sporządzany przez spółki dominujące grup kapitałowych o obrotach skonsolidowanych powyżej 750 mln euro

 • sprawozdanie, zawierające najistotniejsze informacje nt. działania przedsiębiorstwa wielonarodowego w poszczególnych jurysdykcjach podatkowych, w których prowadzą działalność gospodarczą poszczególne podmioty powiązane,
 • podział globalnego dochodu,
 • informacja o należnych i zapłaconych podatkach,
 • informacja o wskaźnikach dotyczących prowadzonej działalności w poszczególnych krajach,

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

15:30-15:45

Przerwa kawowa

15:45-16:15

Panel dyskusyjny

19:30-21:00

Spektakl w teatrze Och-Teatr pt. "Maria Callas" w roli głównej Krystyna Janda, więcej: http://ochteatr.com.pl/event-data/2424/maria-callas-master-class

Dzień 2 - 1 grudzień 2015

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:00

Nowa definicja podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowych – porównanie z aktualnymi przepisami:

 • kryterium podmiotowe powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych,
 • kryterium przychodów bilansowych podatnika przekraczających 2.000.000 EUR,
 • powiązanie zarządczo – kontrolne w obrocie międzynarodowym,
 • powiązanie zarządczo – kontrolne w obrocie krajowym,
 • powiązanie rodzinne, majątkowe i wynikające ze stosunku pracy,
 • powiązanie kapitałowe bezpośrednie i pośrednie – zwiększenie progu powiązania kapitałowego z 5% do 25%,
 • zawarcie umowy spółki niebędącej osobą prawną, w szczególności ze spółką z „raju podatkowego”,
 • umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • przewidywana na dzień zawarcia umowy wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Prowadzący: Rafał Dąbrowski

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

Stanowisko organów skarbowych w zakresie sporządzania i kontroli dokumentacji podatkowej cen transferowych od 1 stycznia 2016 roku

 • Krajowy Plan Administracji Podatkowej
 • Koordynacja działań organów podatkowych
 • Strategiczny urząd skarbowy i wyspecjalizowane urzędy skarbowe
 • Zespół Zadaniowy do spraw kontroli podmiotów powiązanych
 • Bazy danych wykorzystywane przy kontrolach
 • Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020
 • Planowane kierunki kontroli w zakresie cen transferowych w 2016 roku
 • Najczęściej kontrolowane grupy podmiotów
 • Najczęściej kontrolowane transakcje
 • Zakres odpowiedzialności podatnika i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

12:15-13:15

Podsumowanie zmian regulacji w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej, które weszły w życie 18 lipca 2013 r. – podsumowanie aktualnego stanu prawnego:

 • zmiana hierarchii wyboru metod kalkulacyjnych
 • zasada wyboru najbardziej właściwej metody
 • wprowadzenie „procedury” przeprowadzania analiz porównawczej.
 • uproszczony tryb badania dla transakcji o niskiej wartości dodanej.
 • zdefiniowanie kosztów akcjonariusza.
 • wprowadzenie sekcji dotyczącej badania restrukturyzacji działalności.
 • likwidacja przypisania metody koszt plus do prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie.
 • określanie dochodów przy zastosowaniu metod zysku transakcyjnego
 • restrukturyzacja działalności
 • tryb dokonywania korekty zobowiązań podatkowych
 • sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Nowy zakres transakcji i zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu – porównanie z aktualnymi przepisami:

 • kryterium przedmiotowe powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych,
 • transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika - transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość min. 50.000 EUR,
 • zapłaty należności wynikających z transakcji lub innego zdarzenia na rzecz podmiotu z „raju podatkowego”,
 • żądanie sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów w przypadku, gdy z okoliczności sprawy wynika prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji tych transakcji lub zdarzeń.

Prowadzący: Rafał Dąbrowski

13:15-14:00

Lunch

14:00-14:45

Preferowane metody szacowania cen

 • metody tradycyjne szacowania cen
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
 • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
 • metody zysku transakcyjnego,
 • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
 • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),

Prowadzący: dr Andrzej Dmowski

14:45-15:45

Wybrane zagadnienia - restrukturyzacja działalności

 • realokacja aktywów, funkcji i ryzyk pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową
 • zmniejszenie marż / narzutu dla podmiotów zależnych
 • podział ryzków pomiędzy agentów „zależnych” oraz agentów „niezależnych”
 • przypisanie zysku podmiotom powiązanym w oparciu o analizę funkcjonalną (full manufacturer / tool manufacturer; full producer / tool producer; full distributor / tool distributor)

Cost Conrtibution Agreements – umowy CCA

 • realokacja aktywów, funkcji i ryzyk pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową
 • umowy o podziale kosztów
 • klucze alokacji przychodów i kosztów
 • określenie wartości bazowej do klucza alokacji
 • wykazanie wartości rynkowej klucza alokacji

Wartości niematerialne i prawne

 • koszty R&D
 • miejsce wytworzenia WNiP
 • podmioty mające prawo do korzystania z WNiP
 • ochrona prawna WNiP

Prowadzący: Jarosław Dziewa

15:45-16:00

Przerwa kawowa

16:00-16:30

Panel dyskusyjny

Więcej szczegółów na stronie: http://www.konferencjacenytransferowe.pl/

reklama

Ekspert:

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz54.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rorbach

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »