| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Kontrowersje wokół daty wydania interpretacji

Kontrowersje wokół daty wydania interpretacji

Ordynacja podatkowa nie precyzuje terminu wydania interpretacji podatkowych. To powoduje, że w praktyce pojawiły się już co najmniej trzy odmienne teorie, określające ten termin.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

TOMASZ RYSIAK

prawnik z Kancelarii Magnusson

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organy podatkowe wydają interpretacje przepisów prawa podatkowego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku podatnika. Jednocześnie, w przypadku gdy organ podatkowy nie wydał interpretacji w trakcie tego terminu, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska podatnika w pełnym zakresie. Oznacza to, że po upływie terminu do wydania interpretacji, organy podatkowe związane są stanowiskiem podatnika, chociaż byłoby rażąco sprzeczne z przepisami prawa podatkowego. Jest to instytucja tzw. milczącej interpretacji, mającej na celu zdyscyplinowanie organów podatkowych do wydawania interpretacji w ustawowym terminie.

Jednak przepisy Ordynacji podatkowej nie określają, w którym momencie można uznać, że interpretacja została wydana przez organ podatkowy. Również w praktyce okazuje się, że ustalenie dnia, w którym interpretacja została wydana, stanowi znaczny problem zarówno dla organów podatkowych, jak i dla sądów administracyjnych. Kwestia ta bowiem stała się przedmiotem kilku rozbieżnych orzeczeń sądów administracyjnych.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 5 lipca 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 636/2007) przewidziany w przepisach Ordynacji podatkowej trzymiesięczny termin wydania postanowienia w sprawie interpretacji przez organ podatkowy I instancji obejmuje zarówno sporządzenie postanowienia, jak i doręczenie tego pisma podatnikowi. Termin ten biegnie od momentu wniesienia wniosku o interpretację. Jeżeli organ sporządzi postanowienie, jednak nie zdąży go doręczyć przed upływem trzech miesięcy, to wiążące staje się stanowisko podatnika zawarte we wniosku. W tej sytuacji organ nie może uznać takiego stanowiska za nieprawidłowe.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem wyroku NSA z 14 września 2007 r. (sygn. akt II FSK 700/07) przepisy, które obligują organ podatkowy do wydania interpretacji w określonym terminie, dotyczą wydania rozumianego, jako sporządzenie i podpisanie. W konsekwencji organ podatkowy nie uchybia terminowi do wydania interpretacji, jeżeli doręczenie postanowienia podatnikowi nastąpiło w okresie późniejszym.

Dodatkowo, w najnowszym wyroku z 10 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Bk 364/2007) WSA w Białymstoku stwierdził, że datą wydania pisemnej interpretacji prawa podatkowego nie jest data widniejąca na dokumencie ani podpisania dokumentu. Za datę wydania interpretacji uznaje się datę wyekspediowania pisma, która znajduje się w książce nadawczej danego organu podatkowego.

Najtrafniejsza wydaje się być ostatnia ze wskazanych koncepcji, bowiem w momencie wyekspediowania pisma organ podatkowy traci kontrolę nad momentem dostarczenia pisma podatnikowi. Tym samym, w przypadku przyjęcia stanowiska, że momentem wydania interpretacji jest moment jej doręczenia podatnikowi, prawa i obowiązki podatnika uzależnione byłyby od sprawności poczty. Jednocześnie w przypadku przyjęcia, że momentem wydania interpretacji jest jej podpisanie, można się obawiać, że instytucja milczącej interpretacji nigdy nie znalazłaby zastosowania.

(EM)

reklama

Autor:

Źródło:

GP

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »