| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Odpowiadając na pismo z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. nr 156, poz. 788). Stosownie do postanowień par. 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację uważa się wydatki poniesione na:
1) zakup materiałów i urządzeń,
2) zakup usług obejmujących:
a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
b) transport materiałów i urządzeń,
c) wykonawstwo robót,
3) najem sprzętu budowlanego,
4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów
– w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.
Szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. opublikowane w Dz.U. nr 85, poz. 957. W myśl par. 3 tego rozporządzenia, przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Umowa o przyłączenie, oprócz innych warunków, powinna określać także wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej regulowania (par. 9 pkt 4 rozporządzenia).
A zatem opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mieści się w zakresie wydatków na remont i modernizację określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 1996 r. Odrębną kwestią jest natomiast sposób dokumentowania poniesionych na ten cel wydatków. Odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy).
Zasady wystawiania faktur przez podatników podatku od towarów i usług określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz. 268 ze zm.). Zgodnie z par. 45 pkt 5 tego rozporządzenia fakturami mogą być również rachunki, o których mowa w art. 87–90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w par. 34–43, par. 44–47, par. 48 ust. 1 i 2, par. 49 i par. 51 tego rozporządzenia.
Pobieranie opłat za przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznych nie podlega przepisom o podatku od towarów i usług, dlatego też przedsiębiorstwa energetyczne pobierające takie opłaty nie mają uprawnień do wystawienia z tego tytułu faktur VAT, lecz rachunków, o których mowa w powołanym wyżej par. 45 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., traktowanych na równi z fakturami.
W świetle powyższego Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż poniesione przez podatników wydatki na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy, o ile przedsiębiorstwo energetyczne wystawiające rachunek, o którym mowa w par. 45 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku.
Pismo PB5/KD-066–461-2205/03 p.o. Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 22.09.2003 r. do Izby Skarbowej w Bydgoszczy (do wiadomości wszystkich izb skarbowych)

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK