| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak rozliczyć otrzymywane w ratach wynagrodzenie za wykonane usługi

Jak rozliczyć otrzymywane w ratach wynagrodzenie za wykonane usługi

W jakim momencie należy ująć w przychodach podatkowych wynagrodzenie otrzymywane, na podstawie zawartej ze spółką akcyjną umowy, za świadczenie usług wstępnych i usług rozruchu związanych z budową i eksploatacją autostrady. Wynagrodzenie za te usługi uzgodnione zostało w określonych kwotach, płatnych w trzech ratach, a terminy płatności poszczególnych rat wynagrodzenia ustalono w umowie poprzez odniesienie do planowanej daty otwarcia autostrady (np. pierwsza rata płatna na 60 dni przed otwarciem, druga - na 30 dni, trzecia - w dniu otwarcia). - Pismo z 24 marca 2006 r. nr BI/4218-0006/06

Z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadzony został przepis art. 12 ust. 3a, w którym ustawodawca ściśle określił datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Od 1 stycznia 2004 r. ustawodawca dokonał dalszego doprecyzowania brzmienia tego przepisu, stanowiąc, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.
Odstępstwo od powyższej zasady unormowane zostało w art. 12 ust. 3c i 3d ustawy z 15 lutego 1992 r., które odnoszą się do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze oraz do usług świadczonych w sposób ciągły.
WAŻNE!
Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz lub wykonano usługę, lub w pozostałych przypadkach otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia.
Przychody niestanowiące podstawy ustalania dochodu podatnika, podlegającego opodatkowaniu, tzw. przychody neutralne podatkowo, wymienione zostały w art. 12 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa i doktryną prawa użyte w przytoczonym przepisie sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności” odnosi się do pobranych przez podatnika przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie. W tej sytuacji dopiero po realizacji łączącej strony umowy występuje przychód podlegający opodatkowaniu.
O kwalifikacji zaś otrzymanej zapłaty jako przychodu lub jako zaliczki decyduje nie tylko treść umowy o wykonanie określonych usług zawartej między stronami. Każdorazowo należy bowiem ustalić również, czy w danym przypadku zapłata dotyczy (lub nie) usług wykonanych (lub częściowo wykonanych).
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »