| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Udokumentowanie zakupu środka trwałego

Udokumentowanie zakupu środka trwałego

Czy autoklaw, którego zakup udokumentowany został dowodem uiszczenia ceny, dowodem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zgromadzoną korespondencją prowadzoną ze sprzedawcą może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki podlegających amortyzacji? - Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z 30 października 2006 r. (nr IS.I/2-4231/20/06)


Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując przedstawiony stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy oraz przedmiotowe postanowienie stwierdził:
Stosownie do zapisu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ww. ustawy, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (...) maszyny, urządzenia (...) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W świetle zapisu art. 16d ust. 2 ww. ustawy składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Wynikający z zapisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, jakimi niewątpliwie jest ustawa o rachunkowości, nie oznacza, iż przepisy ustawy o rachunkowości są przepisami „podatkotwórczymi”, a co za tym idzie, zapisy zaistniałych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, dokonywane tylko w sposób przewidziany jej przepisami, mogą być przekładane wprost do rozstrzygania spraw podatkowych. Zakres obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, zapisany w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosi się do prowadzenia ich w taki sposób, by na ich podstawie możliwe było określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, a w zakresie ewidencji majątku trwałego tak, by zawarte w nich były informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 marca 2004 r. (sygn. akt III SA 1240/02, POP 2005/4/106) wskazał, że wydatki faktycznie poczynione, a jedynie wadliwie, czy też w sposób niepełny udokumentowane, nie mogą być tylko z tego powodu pominięte przy określaniu podstawy opodatkowania, jeśli mogą być udowodnione innymi dowodami zasługującymi na wiarę, chyba że przepisy prawa podatkowego przewidują określony sposób dokumentowania tych wydatków. W kwestii udokumentowania wydatków wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2001 r. (sygn. akt III SA 3352/99, PP 2002/2/63), stwierdzając, że przepisów ustawy o rachunkowości nie należy stosować wprost do rozstrzygnięcia spraw podatkowych, a zakres obowiązku podatkowego może być określony tylko ustawami podatkowymi. Prowadzi to do wniosku, iż poniesienie wydatku może być, praktycznie rzecz biorąc, udowodnione każdym rzetelnym i wiarygodnym dowodem.

Z uwagi na powyższe oraz stan faktyczny sprawy, wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli postanowienie rażąco narusza prawo. Zawarte w uzasadnieniu ww. postanowienia stanowisko, iż w sytuacji braku na dzień wprowadzenia autoklawu do ewidencji środków trwałych faktury potwierdzającej zakup tego urządzenia pozbawia spółkę (która w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego nabyła środek trwały w drodze kupna-sprzedaży) możliwości ujęcia posiadanej maszyny w stosownej ewidencji, nie jest zasadne.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK