| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Przychód powstaje w momencie zwrotu pieniędzy

Przychód powstaje w momencie zwrotu pieniędzy

Przysługująca funkcjonariuszowi Policji pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego powinna być traktowana jako przychód w roku jej zwrotu, a nie w momencie otrzymania. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 24 kwietnia 2007 r., nr PF-I/4180-0009/07/KK


JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA


Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30, poz. 179 z późn. zm.), komenda wojewódzka policji przyznała podatnikowi pomoc finansową na cele mieszkaniowe. Pomocy tej udzielono na zasadach określonych w zarządzeniu nr 41 ministra spraw wewnętrznych z dnia 19 marca 1993 r. (Dz.Urz. MSWiA nr 3, poz. 40 z późn. zm.), a bezpośrednio podstawą jej przyznania była decyzja komendanta wojewódzkiego policji. W jakiej dacie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tj. w dacie faktycznego otrzymania pomocy, czyli w roku 1997, czy w roku 2004, po upływie 10-letniego okresu służby stałej?


ODPOWIEDŹ IZBY


Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.


Zatem wszystkie otrzymane przez funkcjonariusza Policji zatrudnionego w ramach stosunku służbowego lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne stanowią jego przychód bez względu na źródło finansowania tych wypłat. Z tym, że za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Stąd też wszystkie kwoty otrzymane tytułem zwrotnym, takie jak np. pożyczki, kaucje, kredyty i tym podobne, nie są zaliczane do przychodów podatkowych.


Stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi Policji, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa z funduszu mieszkaniowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.


W opisanym przypadku pomoc finansowa została udzielona podatnikowi w roku 1997 na podstawie obowiązującego wówczas zarządzenia ministra spraw wewnętrznych. Z par. 13 tego zarządzenia wynika, że pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe - co do zasady - miała charakter zwrotny. Zarządzenie przewidywało konieczność zwrotu omawianego świadczenia w przypadku funkcjonariuszy, których stała służba trwa krócej niż dziesięć lat; w razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem tego okresu udzielona pomoc finansowa podlegała zwrotowi z zastosowaniem umorzenia w wysokości 1/10 kwoty tej pomocy za każdy pełny rok służby stałej. Przepisy wskazywały również na inne przypadki, kiedy zwrot świadczenia jest wymagany, z tym że w pełnej wysokości. Bezzwrotny charakter świadczenie miało jedynie w odniesieniu do otrzymujących je funkcjonariuszy, których okres służby stałej wynosi co najmniej 10 lat, a także emerytów i rencistów.


Wobec tego udzielona pomoc finansowa w momencie jej udzielenia nie miała charakteru bezzwrotnego (o ile nie dotyczyła funkcjonariuszy, których okres służby stałej przekroczył dziesięć lat albo emerytów i rencistów), ale dopiero z chwilą spełnienia oznaczonych warunków, po upływie określonego czasu, pomoc ta stawała się bezzwrotna i ulegała umorzeniu, tym samym stając się źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu. Pomoc finansowa miała charakter zwrotny - w chwili jej udzielenia funkcjonariusz otrzymał oznaczoną kwotę pieniędzy i dopóki nie zaistniały określone okoliczności, był zobowiązany kwotę tę zwrócić.


W konsekwencji, jeżeli w 2004 roku podatnik spełnił ostatni warunek umorzenia pobranej pomocy, tj. upłynął okres dziesięciu lat służby podatnika stałej w Policji, w wyniku czego kwota udzielonej pomocy została umorzona, to w tym roku powstał u podatnika przychód, który powinien być wykazany w zeznaniu podatkowym za 2004 rok i opodatkowany łącznie z innymi dochodami.


Ewa Matyszewska

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK