| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Darmowy remont nie skutkuje obowiązkiem w VAT

Darmowy remont nie skutkuje obowiązkiem w VAT

W związku z przeprowadzonym remontem drogi przez spółkę nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz powiatu. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z 27 kwietnia 2007 r., nr II-1/4430-0039/07


JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA


Spółka sfinansowała generalny remont (modernizację) drogi powiatowej prowadzącej do zakładu spółki. Remont ten objął swoim zakresem wymianę nawierzchni dróg. Po otrzymaniu zgody właściwego organu powiatu spółka na własny koszt zleciła wykonanie koniecznych prac drogowych zewnętrznym podmiotom. Podmioty będące wykonawcami robót związanych z przedmiotowym remontem wystawiły dla spółki faktury VAT za wykonanie prac projektowych, pełnienie nadzoru nad remontem drogi oraz za wykonanie remontu drogi. Remontowany odcinek drogi jest jedyną drogą dojazdową do siedziby spółki. Czy w związku z prowadzonym przez spółkę remontem drogi powiatowej powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz powiatu?


ODPOWIEDŹ IZBY


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Artykuł 8 ust. 2 ustawy o VAT stanowi natomiast, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.


Zatem opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Od tej zasady ustawodawca określił wyjątki, zgodnie z którymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również świadczenie usług niemające charakteru odpłatnego, lecz zrównane w zakresie opodatkowania z odpłatnym świadczeniem usług. Aby nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznać za odpłatne świadczenie usług, muszą być spełnione łącznie następujące warunki wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT: nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.


Przez świadczenie usług niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Dostawa surowców do zakładów produkcyjnych spółki, jak i wywóz z nich gotowych produktów, odbywa się za pomocą samochodów ciężarowych, a ten rodzaj transportu powoduje, że drogi, po których poruszają się ciężarówki, ulegają szybkiemu zniszczeniu. W związku z tym spółka sfinansowała generalny remont (modernizację) drogi powiatowej prowadzącej do zakładu. Jak wykazała spółka, sfinansowanie generalnego remontu (modernizacji) drogi powiatowej ma związek z prowadzeniem przez spółkę przedsiębiorstwa, gdyż przeprowadzenie tego remontu odbyło się w związku z potrzebami prowadzonej przez spółkę działalności.
Oznacza to, że pomimo spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotowym remontem drogi, nie została spełniona druga z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług.


W konsekwencji, nieodpłatne świadczenie usługi wykonania generalnego remontu (modernizacji) drogi powiatowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż świadczenie to jest związane z prowadzeniem przez spółkę przedsiębiorstwa i nie podlega zrównaniu z odpłatnym świadczeniem usług. Zatem u spółki nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia omawianej usługi na rzecz powiatu.


EWA MATYSZEWSKA

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK