| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Podatnik może dokonać odpisów aktualizujących należności i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności w sposób wskazany przez ustawodawcę w art. 23 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, tj. wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciw dłużnikom. - Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 10 stycznia 2007 r., nr I-1/415/1/07


I. wierzytelności te musiały być wcześniej zaliczone do przychodów należnych w prowadzonej działalności gospodarczej,


II. nieściągalność tych wierzytelności zostanie odpowiednio uprawdopodobniona.Sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności uregulowany został w art. 23 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w szczególności, gdy:


1. dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo


2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo


3. wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo


4. wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.Wobec wyżej przytoczonych przepisów, przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów uznaje się, że Podatnik może dokonać odpisów aktualizujących należności i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności w sposób wskazany przez ustawodawcę w art. 23 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, tj. wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciw dłużnikom.Nadmienić należy również, że odpisy aktualizujące mają charakter tymczasowy. Zaliczając w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące Podatnik winien ponadto uwzględnić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei w świetle art. 14 ust. 2 pkt 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano odpisów.


Zatem, w przypadku umorzenia, przedawnienia lub odpisania wierzytelności jako nieściągalnej, tę część wierzytelności, od której Podatnik dokonał odpisu aktualizującego zaliczonego w ciężar kosztów uzyskania przychodów, Podatnik będzie musiał w momencie umorzenia, przedawnienia lub odpisania jako nieściągalnej wykazać w rachunku podatkowym jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Również w momencie ustania przyczyn, dla których Podatnik utworzył odpis aktualizujący wartość należności i który zaliczył w ciężar kosztów uzyskania przychodów, Podatnik będzie musiał wykazać równowartość tego odpisu jako przychód z prowadzonej działalności.Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu podzielił stanowisko Podatnika w sprawie i uznał je - za prawidłowe. Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK