| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Jak płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Uzyskane dochody z obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (19%), który pobiera i odprowadza płatnik (fundusz wypłacający należności). Dochodów tych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesionych w danym roku lub w latach poprzednich.Ogólna zasada ustalania dochodu wyrażona w art. 9 ust. 2 powołanych przepisów stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych są wydatki poniesione w związku z nabyciem tych jednostek stosownie do zapisu art. 23 ust. 1 pkt.38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W myśl przepisów art. 30a ust.1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz zagranicznych funduszach kapitałowych pobiera się z zastrzeżeniem art. 52a zryczałtowany 19% podatek dochodowy. Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust.1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych między innymi w art. 30a ust. 1.Zgodnie z art. 42 ust.1 płatnicy ci przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.Zasadą jest, iż podatek zryczałtowany jest podatkiem należnym, a dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Uzyskany dochód, zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.Wśród określonych w art. 10 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródeł przychodów wymienione zostały w pkt 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 8 lit. a-c. Według art. 17 ust.1 pkt.6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw z papierów wartościowych.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »