| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Jak płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Uzyskane dochody z obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (19%), który pobiera i odprowadza płatnik (fundusz wypłacający należności). Dochodów tych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesionych w danym roku lub w latach poprzednich.W myśl art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akacji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30b ust.2 pkt. 1 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust.1, jest różnica między suma przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 22 ust.1 f lub ust. 1 g, lub art. 23 ust.1 pkt. 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.Dochód ze sprzedaży akcji należy wykazać w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w odrębnym zeznaniu, według ustalonego wzoru ( PIT -38) i w tym samym terminie należy wpłacić wynikający z tego zeznania podatek dochodowy.Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż:


1.uzyskane dochody z obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, który pobiera i odprowadza płatnik,


2.dochody o których mowa wyżej nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesionych w danym roku lub w latach poprzednich,


3.dochód ze sprzedaży akcji należy opodatkować podatkiem dochodowym w wysokości 19% w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, składając jednocześnie zeznanie podatkowe PIT-38.Należy stwierdzić, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia.


Stosownie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art. 14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 OP.


Od niniejszego postanowienia na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 Dz.U. Nr 8 poz.60 ze zm.) służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.


Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia, oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK