| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Czy istnieje możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, jeżeli podatnik jest obywatelem Ukrainy zamieszkałym i pracującym w Polsce

Czy istnieje możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, jeżeli podatnik jest obywatelem Ukrainy zamieszkałym i pracującym w Polsce

Małżonkom (obywatelom Ukrainy mieszkającym i pracującym w Polsce), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania osiągniętych w roku podatkowym dochodów. - Interpretacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 10 stycznia 2007 r., nr I-415-01/03/07W roku 2006 Wojewoda ... przyznał jednemu z małżonków pobyt jako rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Pozostała rodzina również posiada karty pobytu na terytorium RP. Wątpliwości Podatników budzi możliwość łącznego opodatkowania dochodów. Według oceny Podatników - przysługuje im prawo dokonywania rocznych rozliczeń podatku łącznie.INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA

 


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez małżeństwo podatników we wniosku z dnia 03.10.2006 r. (data wpływu 08.12.2006 r.), uzupełnionym w dniu 18.12.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w części dot. obowiązku podatkowego małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - udzielił poniższej informacji :


Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) - małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.Jednak art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Powołany powyżej przepis stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, że preferencyjne opodatkowanie dotyczy małżonków:


- podlegających obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy),


- między którymi istnieje wspólność majątkowa ,


- pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy ,


- do których nie mają zastosowania przepisy art. 30c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ,Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne do sprawy będącej przedmiotem zapytania stwierdzić należy, że przysługuje Podatnikom prawo do preferencyjnego opodatkowania osiągniętych w roku podatkowym dochodów, przewidziane dla małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa.reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr Irena Kamińska-Radomska

Trener etykiety biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »