| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Odliczanie podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Odliczanie podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Zarząd Drogowych Przejść Granicznych prosi o wyjaśnienie, jak należy odliczać podatek naliczony w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania:l działalności statutowej (obsługa organu administracji rządowej) Wojewody w zakresie utrzymania drogowych przejść granicznych, gdzie zarząd nie występuje jako podatnik VAT,l innej działalności na podstawie umów cywilnoprawnych (są to w szczególności umowy najmu pomieszczeń dla podmiotów gospodarczych umiejscowionych na przejściach granicznych), gdzie Zarząd występuje jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Ustęp 6 tego samego artykułu określa natomiast, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Jak wynika z przedmiotowego pisma, Zarząd Drogowych Przejść Granicznych jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, tj. Urzędu Wojewódzkiego. Od chwili powołania zarządzeniem Wojewody w 1999 r. Zarząd Drogowych Przejść Granicznych jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.
Ponadto Zarząd Drogowych Przejść Granicznych jest jednostką obsługującą organ władzy państwowej (administracji rządowej), jakim jest Wojewoda, w zakresie realizowanych przez niego zadań nałożonych ustawą z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, która w art. 17 ust. 1 pkt 3 stanowi, że organami zobowiązanymi do stałego utrzymania przejść granicznych (...) są (...) właściwy wojewoda w odniesieniu do drogowych przejść granicznych.
Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny i prawny, informuję, że Zarząd Drogowych Przejść Granicznych jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie obsługi podmiotów innych niż jednostka macierzysta na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Natomiast w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Zarząd został powołany, nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług.
Ponadto w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat- ku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn.zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »