| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Prawne podsumowanie lutego 2011 r.

Prawne podsumowanie lutego 2011 r.

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w lutym 2011 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

 

Dnia 1 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725), którą:

- doprecyzowano pojęcie „bezrobotnego”, którym może być również osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która po złożeniu wniosku o wpis zgłosiła wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności gospodarczej, który został wskazany przez tą osobę we wniosku o wpis;

- wskazano, że jeśli osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny nie stawi się w urzędzie w wyznaczonym terminie, traci status bezrobotnego na okres 120, 180 lub 270 dni, w zależności od liczby niestawiennictw w ww. urzędzie;

- określono sytuacje, w których starosta nie może pozbawić osoby zarejestrowanej statusu bezrobotnego;

- określono przypadki, w których obowiązkowe jest przygotowanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego w celu doprowadzenia go do podjęcia zatrudnienia.

 

HIPOTEKA

 

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075), którą:

- doprecyzowano definicję hipoteki poprzez wskazanie, że powstaje ona w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego;

- wskazano, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą;

- precyzyjnie wskazano, że hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej;

- wprowadzono możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką umowną kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi;

- wprowadzono możliwość żądania przez właściciela nieruchomości zniesienia hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem, jeżeli ustanowiona została na jego nieruchomości hipoteka zabezpieczająca wierzytelność przyszłą, a wierzytelność ta nie powstała pomimo upływu 10 lat od dnia wpisu hipoteki;

- wprowadzono możliwość zastąpienia zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością tego samego wierzyciela.

 

ORZECZNICTWO SN

Dnia 23 września 2010 r. Sąd Najwyższy podjął istotną dla funkcjonowania spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę dotyczącą likwidacji spółki z o. o. oraz umocowania sądu do ustanowienia likwidatora (sygn. akt III CZP 54/10).

Sąd Najwyższy wskazał, że art. 276 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zawiera dwa niezależne od siebie uprawnienia sądu: do odwołania dotychczasowych likwidatorów i do powołania nowych likwidatorów. Sąd Najwyższy stwierdził, iż sąd na podstawie wyżej wymienionego artykułu może ustanowić likwidatora spółki z o.o. także wtedy, gdy nie jest to połączone z odwołaniem dotychczasowego likwidatora.


Dnia 14 października 2010 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie dotyczące możliwości żądania ustanowienia służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości, w sytuacji, gdy przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy ustanowienia takiej służebności (sygn. akt III CZP 66/10).

Sąd Najwyższy podkreślił, że co do zasady, ustanowienie służebności przesyłu powinno nastąpić przede wszystkim w drodze umowy. Jednak wskazał przy tym, że z wnioskiem do sądu o ustanowienie służebności przesyłu może wystąpić zarówno przedsiębiorca (gdy właściciel odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności), jak i właściciel nieruchomości (w razie odmowy przedsiębiorcy). Co więcej, właściciel nieruchomości może złożyć wniosek o ustanowienie służebności także wówczas, gdy jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest spór z przedsiębiorcą co do wysokości wynagrodzenia.

Jeżeli którykolwiek ze wskazanych powyżej tematów zainteresował Państwa szczególnie, zapraszamy do lektury publikacji kancelarii z mijającego miesiąca, które szerzej prezentują wskazaną tematykę.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK