| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Prawne podsumowanie lutego 2011 r.

Prawne podsumowanie lutego 2011 r.

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w lutym 2011 r. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

 

Dnia 1 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725), którą:

- doprecyzowano pojęcie „bezrobotnego”, którym może być również osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która po złożeniu wniosku o wpis zgłosiła wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności gospodarczej, który został wskazany przez tą osobę we wniosku o wpis;

- wskazano, że jeśli osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny nie stawi się w urzędzie w wyznaczonym terminie, traci status bezrobotnego na okres 120, 180 lub 270 dni, w zależności od liczby niestawiennictw w ww. urzędzie;

- określono sytuacje, w których starosta nie może pozbawić osoby zarejestrowanej statusu bezrobotnego;

- określono przypadki, w których obowiązkowe jest przygotowanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego w celu doprowadzenia go do podjęcia zatrudnienia.

 

HIPOTEKA

 

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075), którą:

- doprecyzowano definicję hipoteki poprzez wskazanie, że powstaje ona w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego;

- wskazano, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą;

- precyzyjnie wskazano, że hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej;

- wprowadzono możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką umowną kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi;

- wprowadzono możliwość żądania przez właściciela nieruchomości zniesienia hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem, jeżeli ustanowiona została na jego nieruchomości hipoteka zabezpieczająca wierzytelność przyszłą, a wierzytelność ta nie powstała pomimo upływu 10 lat od dnia wpisu hipoteki;

- wprowadzono możliwość zastąpienia zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością tego samego wierzyciela.

 

ORZECZNICTWO SN

Dnia 23 września 2010 r. Sąd Najwyższy podjął istotną dla funkcjonowania spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę dotyczącą likwidacji spółki z o. o. oraz umocowania sądu do ustanowienia likwidatora (sygn. akt III CZP 54/10).

Sąd Najwyższy wskazał, że art. 276 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zawiera dwa niezależne od siebie uprawnienia sądu: do odwołania dotychczasowych likwidatorów i do powołania nowych likwidatorów. Sąd Najwyższy stwierdził, iż sąd na podstawie wyżej wymienionego artykułu może ustanowić likwidatora spółki z o.o. także wtedy, gdy nie jest to połączone z odwołaniem dotychczasowego likwidatora.


Dnia 14 października 2010 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie dotyczące możliwości żądania ustanowienia służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości, w sytuacji, gdy przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy ustanowienia takiej służebności (sygn. akt III CZP 66/10).

Sąd Najwyższy podkreślił, że co do zasady, ustanowienie służebności przesyłu powinno nastąpić przede wszystkim w drodze umowy. Jednak wskazał przy tym, że z wnioskiem do sądu o ustanowienie służebności przesyłu może wystąpić zarówno przedsiębiorca (gdy właściciel odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności), jak i właściciel nieruchomości (w razie odmowy przedsiębiorcy). Co więcej, właściciel nieruchomości może złożyć wniosek o ustanowienie służebności także wówczas, gdy jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest spór z przedsiębiorcą co do wysokości wynagrodzenia.

Jeżeli którykolwiek ze wskazanych powyżej tematów zainteresował Państwa szczególnie, zapraszamy do lektury publikacji kancelarii z mijającego miesiąca, które szerzej prezentują wskazaną tematykę.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK