| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 20 lutego weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Podstawowym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych dotyczących udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Warto zwrócić również uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, wykluczeniu będą podlegali także wykonawcy, którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej wynosi nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i został stwierdzony orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Przepis, który został obecnie uzupełniony o unormowanie dotyczące kary umownej, dotychczas dotyczył jedynie wyrządzenia szkody. Obecnie, przesłanka wykluczenia będzie obejmowała też przypadki obciążenia karą umowną, choćby zamawiający nie poniósł szkody. Biorąc pod uwagę, że kary umowne są bardzo często zastrzegane w umowach w sprawach zamówień publicznych a postanowienia dotyczące ich nakładania na wykonawców bywają rygorystyczne, dość istotnemu zwiększeniu ulegnie więc ogólne ryzyko wykonawców związane z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych.

Ciekawym, nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez nowelizację, jest dopuszczenie przeprowadzania przez zamawiającego, w ramach przygotowania postępowania, tzw. dialogu technicznego. Dialog techniczny będzie miał na celu zwrócenie się do potencjalnych wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dotychczas, w praktyce często zdarzało się, że błędy w opisie przedmiotu zamówienia lub w warunkach umowy, mogące ograniczać konkurencję, bądź też sprzeczności tego opisu lub warunków z rzeczywistymi potrzebami zamawiającego, wychodziły na jaw dopiero na etapie wyjaśniania specyfikacji, lub wręcz wskutek wnoszenia środków ochrony prawnej przez wykonawców. Obecnie wprowadzona możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego może pozwolić uniknąć takich błędów, poprzez skorzystanie z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia rynkowego wykonawców, już na etapie przygotowywania postępowania. Nowe przepisy wprowadzają przy tym wymóg zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców na etapie dialogu technicznego. W praktyce, aby wymóg ten mógł być spełniony, dialogi techniczne będą musiały być prowadzane w pełni transparentnie (czemu może służyć np. publikowanie przebiegu dialogu na stronie internetowej zamawiającego).

ETS: polska ustawa o zamówieniach publicznych - sprzeczna z prawem UE

Zamówienia publiczne. Co decyduje o wyborze oferty?

Podsumowując, nowelizacja przede wszystkim wprowadza zupełnie nowe regulacje dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Również w zakresie klasycznych zamówień publicznych wprowadzono istotne zmiany. W szczególności warto zwrócić uwagę na nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy, oraz możliwość przeprowadzania tzw. dialogu technicznego na etapie przygotowywania postępowania.

 

Krzysztof Niepytalski, aplikant radcowski
Tomasz Pietrzak, młodszy prawnik
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

reklama

Polecamy artykuły

Autorzy:

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201742.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »