| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Najważniejsze zmiany w prawie w lipcu 2013 r.

Najważniejsze zmiany w prawie w lipcu 2013 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w prawie, które weszły w życie w lipcu2013 r., z zakresu regulacji dotyczących postępowania cywilnego, prawa bankowego i funduszy inwestycyjnych oraz postępowania karnego, a także publikowane w lipcu orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Zapraszamy na forum Księgowość

 


POSTĘPOWANIE CYWILNE


7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja  ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654), na podstawie której:

 • wprowadzono zasadę zgodnie, z którą na pełne oznaczenie stron postępowania cywilnego będą się składały, poza informacjami dotychczas wskazywanymi, także PESEL albo NIP (w przypadku strony będącej osobą fizyczną), lub numer, pod którym dana osoba jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji (w przypadku strony niebędącej osobą fizyczną);
 • przyjęto zasadę, że ww. numery oznaczające pozwanego są ustalane z urzędu przez sąd, z wyjątkiem elektronicznego postępowania upominawczego (dalej „EPU”), w którym obowiązek podania tych informacji spoczywa na powodzie;
 • przewidziano możliwość ukarania powoda lub jego pełnomocnika karą grzywny w wysokości do 5.000 zł nakładaną przez sąd za zawinione wskazanie nieprawidłowych danych pozwanego;
 • uprawniono sąd do zawieszenia postępowania w przypadku niewskazania przez powoda danych pozwalających sądowi na ustaleniu numerów składających się na pełne oznaczenie pozwanego;
 • wprowadzono zasadę, że w EPU mogą być dochodzone tylko takie roszczenia, które stały się wymagalne nie dawniej niż trzy lata przed dniem wniesienia pozwu;
 • zobowiązano powoda składającego pozew w EPU do oznaczenia w pozwie daty wymagalności roszczenia;
 • przewidziano możliwość żądania wydania przez sąd zaświadczenia stwierdzającego doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty przy zastosowaniu instytucji uznania za doręczone;
 • wprowadzono możliwość wydania przez sąd, na żądanie pozwanego, zaświadczenia o utracie mocy przez nakaz zapłaty w całości lub w części, w związku ze skutecznym wniesieniem sprzeciwu od takiego orzeczenia;
 • przyjęto zasadę, że przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi odpis tytułu wykonawczego oraz udziela mu się pouczenia o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności;
 • nałożono na komornika obowiązek zawieszania postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty, w razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego będzie wynikać, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli jego miejsce zamieszkania;
 • zobowiązano komornika do pouczenia dłużnika o możliwości wniesienia odwołania, jeśli egzekucja ma być prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego opartego na wyroku zaocznym, o którym dłużnik mógł nie wiedzieć.


PRAWO BANKOWE I FUNDUSZE INWESTYCYJNE


20 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 777), na podstawie której:

 • pozbawiono księgi rachunkowe i wyciągi z ksiąg rachunkowych sporządzane przez banki mocy prawnej dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta;
 • przewidziano, że ww. dokumenty bankowe w dalszym ciągu będą stanowić podstawę wpisów w księgach wieczystych;
 • pozbawiono księgi rachunkowe i wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta;
 • przewidziano, że ww. dokumenty funduszu sekurytyzacyjnego będą w dalszym ciągu stanowić podstawę dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.

 

Czytaj także

Ekspert:

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK