| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Lepsza ochrona konsumentów - ustawa o prawach konsumenta

Lepsza ochrona konsumentów - ustawa o prawach konsumenta

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o prawach konsumenta, której głównym celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów Unii Europejskiej dotyczących umów zawieranych z konsumentami. Zmiany mają służyć większej ochronie interesów konsumentów w stosunkach z przedsiębiorcami.

Ustawa przewidziała także, że w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu ww. 14-dniowego terminu. Należy wobec tego zauważyć, że termin, po upływie którego prawo do odstąpienia od umowy wygasa, również uległ przedłużeniu; do dnia wejścia w życie ustawy wynosił on bowiem 3 miesiące od dnia wydania rzeczy lub, w przypadku usług, od dnia zawarcia umowy.

Ponadto ustawa przewidziała, że w przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o obowiązku poniesienia tych kosztów.

Nowe prawo konsumenckie - więcej czasu na odstąpienie od umowy

Ustawa zmodyfikowała również zasady dotyczące reklamacji wadliwych produktów. W miejsce dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu tzw. niezgodności towaru z umową, która wywoływała sporo wątpliwości interpretacyjnych, przyjęto bardziej zrozumiałe dla konsumentów zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym. Jednocześnie zawarte w kodeksie cywilnym regulacje dotyczące rękojmi, w tym przede wszystkim odnośnie wady fizycznej, zostały rozbudowane i doprecyzowane.

Na podstawie ustawy wprowadzono też zasadę, że w przypadku wad towaru konsument może złożyć sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy lub wymiany. Jednocześnie wskazano, że ww. uprawnienie nie przysługuje, jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Dodatkowo istotną zmianą dotyczącą korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi jest przyjęcie domniemania, że wada fizyczna lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, będącego konsumentem, jeżeli została ona stwierdzona przed upływem roku od tej chwili. Oznacza to, że konsument powołując się na wadę rzeczy w ciągu roku od ww. momentu przejścia na niego niebezpieczeństwa, nie ma obowiązku wykazywać kiedy zaistniała wada, ponieważ sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w tym okresie niejako „automatycznie”. Wskazać przy tym należy, że podany okres jednego roku, w którym wady muszą się ujawnić, aby domniemanie znalazło zastosowanie, został wydłużony w stosunku do poprzednio obowiązujących rozwiązań, w których wynosił on 6 miesięcy.

Istotne zmiany wynikające z ustawy dotyczą także ponoszenia przez konsumenta niektórych kosztów związanych z zawieranymi z nim umowami. W tym zakresie ustawa wprowadziła m.in. rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku wskazania przez przedsiębiorcę numeru telefonu przeznaczonego do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. Ponadto zakazano pobierania od konsumenta za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty (w tym także za pomocą kardy kredytowej) opłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

Podsumowując, ustawa wprowadziła doniosłe zmiany w zakresie regulacji dotyczących umów zawieranych z konsumentami. Do najistotniejszych z nich należy m.in. istotne poszerzenie obowiązków informacyjnych spoczywających na sprzedawcach, mające służyć uzyskaniu przez konsumenta wyczerpujących informacji o istotnych elementach zawieranej z nim umowy i pozwolić mu na bardziej świadome podejmowanie decyzji co do ewentualnego zawarcia tej umowy. Dodatkowemu wzmocnieniu ochrony interesów konsumentów mają sprzyjać także przyjęte nowe regulacje dotyczące uprawnień konsumenta w związku z wystąpieniem wad zakupionych rzeczy. Jednocześnie ujednolicenie polskich przepisów do rozwiązań unijnych ma pozwolić polskim przedsiębiorcom na szerszy udział w rynku europejskim. Niebawem przekonamy się, czy przyjęte rozwiązania przyniosą zamierzone skutki.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK