| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany w VAT 2013 > VAT na usługi pocztowe po 1 kwietnia 2013 r.

VAT na usługi pocztowe po 1 kwietnia 2013 r.

Od 1 kwietnia 2013 r. zmienia się przepis, który reguluje zasady korzystania ze zwolnienia z VAT dla usług pocztowych. Ze zwolnienia będą korzystać usługi pocztowe, które można zaliczyć do powszechnych. Jeśli więc ustalimy z pocztą indywidualne warunki świadczenia dla nas usług, będziemy płacić 23% VAT. Ryzyko zastosowania stawki 23% zamiast zwolnienia obciąża również nabywcę, gdyż traci on prawo do odliczenia VAT z takiej faktury, mimo że został naliczony VAT.

 Zmianę art. 43 ust. 1 pkt 17 wprowadziła ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35).

Jak obecnie są opodatkowane usługi pocztowe

Obecnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy zwolnione z VAT są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy (czyli obejmuje wskazane w przepisie czynności realizowane przez konkretny podmiot).

Czynnościami wskazanymi w przepisie są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Przepisy z zakresu VAT nie definiują pojęcia „usługi pocztowe”. Pojecie to zostało zdefiniowane w ustawie z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych;

2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie przynajmniej z jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1;

3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej;

4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;

5) realizowanie przekazów pocztowych.

Do usług pocztowych nie zaliczamy natomiast:

1) przemieszczania i doręczania własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez udziału osób trzecich;

2) przewozu rzeczy innych niż korespondencja, wykonywanego na podstawie odrębnych przepisów;

3) wzajemnej nieodpłatnej wymiany korespondencji dokonywanej przez wymieniające się podmioty;

4) przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez pocztę specjalną ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez wojskową pocztę polową.

Od 1 stycznia 2013 r. z ustawy - Prawo pocztowe zniknęło pojęcie operatora publicznego, którego obowiązki do tej pory były powierzone Poczcie Polskiej. W zamian pojawiło się pojęcie operatora wyznaczonego, tj. operatora zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych. Operator zostanie wyznaczony na podstawie konkursu, który przeprowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), i będzie wybierany raz na 10 lat.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie zmian obowiązki operatora wyznaczonego będzie pełnić Poczta Polska. Zatem z powyższego wynika, że obecne zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT dotyczy Poczty Polskiej i świadczonych przez nią usług pocztowych. Zwolnienie to dotyczy również dostawy towarów ściśle związanej z usługami pocztowymi, co w praktyce oznacza, że obejmuje również np. dostawy takich towarów, jak koperty.

Ze zwolnienia wynika jednak, że obejmuje ono wszelkie usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską, a nie tylko powszechne usługi pocztowe.

Co się zmieni od 1 kwietnia 2013 r.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulegnie przepis regulujący zwolnienie usług pocztowych. Wymieniony pkt 17 (w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) otrzyma następujące brzmienie:

 

(...) zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Wobec tego dalej utrzymane zostanie zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Podmiotem, który będzie mógł zastosować zwolnienie, będzie każdy operator obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Jednak z powyższego przepisu wynika, że czynnością zwolnioną będą powszechne usługi pocztowe, co oznacza likwidację zwolnienia dla niepowszechnych usług pocztowych.

 

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej VAT wskazało, że (...) celem ww. zmiany w ust. 1 pkt 17 jest pełniejsze dostosowanie zakresu zwolnienia określonego w tym przepisie do prawodawstwa unijnego, w szczególności art. 132 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE oraz do orzecznictwa TSUE. Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-357/07 TNT Post, zwolnienie od podatku ma zastosowanie do świadczenia usług, które publiczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc w charakterze operatora, który zobowiązał się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocztowych. Powszechne usługi pocztowe definiowane będą na podstawie przepisów ustawy - Prawo pocztowe. Wprowadzana zmiana jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie dotyczy tylko powszechnych usług pocztowych.

Kiedy nabywca towaru od zagranicznego dostawcy musi sam rozliczyć VAT?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów - zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Co to są powszechne usługi pocztowe

Definicję powszechnych usług pocztowych od 1 stycznia 2013 r. zawiera art. 45 Prawa pocztowego. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku usługi pocztowe obejmujące:

1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:

a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:

- maksymalnych - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,

- minimalnych - 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,

- minimalnych strony adresowej - 90 x 140 mm,

b) przesyłek dla ociemniałych,

c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;

2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c).

Obowiązek świadczenia powszechnych usług powinien być wykonywany przede wszystkim w sposób jednolity w porównywalnych warunkach.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »