| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Inne > Warunki otrzymywania świadczeń w przypadku choroby pracownika oraz konsekwencje opóźnień w przekazywaniu informacji o chorobie

Warunki otrzymywania świadczeń w przypadku choroby pracownika oraz konsekwencje opóźnień w przekazywaniu informacji o chorobie

Zatrudnienie na umowę o pracę daje pracownikowi wiele różnych przywilejów. Jednym z nich jest możliwość pozostania w domu w trakcie choroby, nieświadczenia wówczas pracy na rzecz pracodawcy i pobierania w tym okresie wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku najczęściej chorobowego lub opiekuńczego. Aby jednak móc z tego typu świadczeń skorzystać należy przedtem spełnić kilka podstawowych warunków.


Przykład 2

Pracownica Anna (w wieku 30 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim w 2011 roku łącznie dokładnie 24 dni: 5 dni w okresie od 17.01.2011 roku do 21.01.2011 roku, 7 dni w okresie od 16.03.2011 roku do 22.03.2011 roku oraz 12 dni w okresie od 19.09.2011 roku do 30.09.2011 roku. W związku z kończącym się okresem niezdolności do pracy i dalszym bardzo złym stanem zdrowia Pani Anna udała się do przychodni dnia 30.09.2011 roku i otrzymała od lekarza kolejne zaświadczenie lekarskie od 01.10.2011 roku do 21.10.2011 roku czyli na 21 dni. ZUS ZLA zostało wystawione przez lekarza w dniu wizyty w przychodni (30.09.2011 roku) na okres rozpoczynający się po dniu badania lekarskiego, przeprowadzanego w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy Pani Anny. Obecne zwolnienie lekarskie Pani Anna dostarczyła pracodawcy dnia 13.10.2011 roku, co oznacza, że:

1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy, otrzymane przez Panią Annę dnia 30.09.2011 roku, powinno zostać oddane pracodawcy w ciągu 7 dni liczonych od 01.10.2011 roku, czyli do 07.10.2011 roku. Skoro Pani Anna zaniosła je do zakładu pracy dnia 13.10.2011 roku, to niestety termin przekazania zaświadczenia został przekroczony.

2. W związku z tym, że Pani Anna pobierała już w 2011 roku wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby (łącznie za 24 dni) to teraz za pierwsze 9 dni obecnego zwolnienia lekarskiego otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a za kolejne 12 dni zasiłek chorobowy (począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy).

3. W związku z niedotrzymaniem terminu 7 dni, w którym Pani Anna była zobowiązana do złożenia ZUS ZLA, wynagrodzenie chorobowe nie ulegnie obniżeniu (nawet jeśli zwolnienie lekarskie zostało dostarczone w terminie późniejszym bez usprawiedliwienia), a zasiłek chorobowy Pani Anny zostanie zmniejszony o 25% za okres od 8. dnia choroby do dnia dostarczenia pracodawcy ZUS ZLA, to jest od 10.10.2011 roku do 13.10.2011 roku włącznie.

4. Rozliczenie niezdolności do pracy wskutek choroby będzie wyglądało następująco:

- za okres od 01.10.2011 roku do 09.10.2011 Pani Anna otrzyma wynagrodzenie chorobowe w pełnej wysokości mimo nieterminowego złożenia ZUS ZLA,

- za okres od 10.10.2011 roku do 13.10.2011 Pani Anna otrzyma zasiłek chorobowy w zmniejszonej o 1/4 wysokości w związku z nieterminowym złożeniem ZUS ZLA,

- za okres od 14.10.2011 roku do 21.10.2011 Pani Anna otrzyma zasiłek chorobowy w pełnej wysokości.


Konsekwencje dla pracowników otrzymujących zasiłki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Szczególną uwagę należy zwrócić na przebieg procedury uznania, naliczenia i wypłacenia zasiłku, gdy jego płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji odpowiedzialność jak najszybszego przedłożenia w Wydziale Zasiłków ZUS całej dokumentacji uprawniającej do wypłaty pracownikowi zasiłku, spoczywa na pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany wypłacić zasiłek lub wydać decyzję odmawiającą prawa do tego świadczenia nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do określonego zasiłku.

Jednakże, jeżeli dokumentacja nie będzie kompletna lub wystarczająca, albo będzie zawierała błędy, Wydział Zasiłków ZUS będzie ponownie liczył 30 dni od daty uzupełnienia brakujących dokumentów czy złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź korekt. W ten sposób czas oczekiwania pracownika na przyznanie mu świadczenia ulegnie znacznemu wydłużeniu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza na etapie kompletowania i przekazywania dokumentacji. Opieszałość zakładu pracy przy składaniu dokumentów lub niestaranność przy ich wypełnianiu mogą prowadzić do opóźnień w wypłacie zasiłków. Im szybciej pracodawca przedłoży całą dokumentację w ZUS-ie oraz im więcej uwagi poświęci jej poprawnemu przygotowaniu, tym prędzej zatrudniony otrzyma zasiłek. Z pewnością dbałość pracodawcy w wymienionych obszarach pozytywnie wpłynie na postrzeganie go przez podwładnego.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141 (tekst pierwotny) i Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 (tekst jednolity) z późn. zm.; Dz. U. 2011 nr 36, poz. 181, nr 63, poz. 322, nr 80, poz. 432 oraz nr 144, poz. 855 (wg stanu prawnego na dzień 30 października 2011 roku)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz. U. 1999 nr 60, poz. 636 (tekst pierwotny) i Dz. U. 2005 nr 31, poz. 267 (tekst jednolity) z późn. zm.; Dz. U. 2010 nr 77, poz. 512 oraz nr 225, poz. 1463 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 30 października 2011 roku)

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - Dz. U. 1996 nr 60, poz. 281 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 30 października 2011 roku)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 65, poz. 741; 2006 nr 1, poz. 3)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 65, poz. 742; 2005 nr 142, poz. 1193)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. nr 65, poz. 743)

Małgorzata Przebieracz

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK