| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Na stronie ZUS zostały opublikowane wyjaśnienia opisujące zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie ZUS nakazuje opłacać składki na FEP od przychodu uzyskanego za okres, w jakim pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. We wcześniejszym poradniku ZUS nakazywał opłacać składkę na FEP od przychodu za te miesiące, w których ta praca była wykonywana, niezależnie od tego, za jaki okres przychód ten został wypłacony.

Składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym, obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana.

W każdym przypadku, gdy od otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia za okres zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, każdorazowo istnieje także obowiązek opłacenia składki na FEP.

2. Rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w trakcie miesiąca

W przypadku gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca (gdy data rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy nie jest tożsama odpowiednio z datą nawiązania lub ustania stosunku pracy), składka na FEP jest należna tylko od części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługującego za ten miesiąc. Podstawę wymiaru tej składki należy ustalić proporcjonalnie w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w tym miesiącu.

PRZYKŁADY

1. Pracownik jest zatrudniony u płatnika od 1 października 2010 r., przy czym prace w szczególnych warunkach zaczął wykonywać od 25 października 2010 r. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane do 26. dnia miesiąca, za który jest ono należne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za tego ubezpieczonego za październik 2010 r. wynosiła 3000 zł.

Za danego pracownika składka na FEP należna za październik powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc, ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w październiku, tj. od kwoty 677,42 zł - (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym nastąpiło rozpoczęcie wykonywania pracy w szczególnych warunkach: liczba dni tego miesiąca) x liczba dni pracy w szczególnych warunkach w tym miesiącu.

2. Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych, od 15 kwietnia 2010 r. zostaje skierowany do innej pracy niebędącej pracą w warunkach szczególnych. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W danym przypadku ostatnią składkę na FEP należną za danego pracownika pracodawca powinien opłacić za maj 2010 r. Podstawę jej wymiaru będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za kwiecień) ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w kwietniu.

Za kwiecień składka na FEP powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za marzec).

3. Składka na FEP a osiągnięcie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej art. 19 ust. 1 ustawy o sus.

Jeżeli pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiązek opłacania składki na FEP za tego pracownika w danym roku ustaje.

3. Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach w sierpniu 2010 r. osiągnął podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określoną art. 19 ust.1 ustawy o sus. We wrześniu zostało mu wypłacone wynagrodzenie należne za sierpień.

W danym przypadku, począwszy od września do grudnia 2010 r. pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na FEP za tego pracownika.

4. Pracownik, który 10 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 16 września rozpoczął wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.

W tym przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składki na FEP za wrzesień. Również za kolejne miesiące tego roku składka na FEP nie jest już naliczana.

5. Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, do 15 września wykonywał pracę w szczególnych warunkach. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres od 1 do 17 września, tj. do dnia zastosowania ograniczenia z art. 19 ust.1 ustawy o sus, wyniosła 3400 zł.

W tym przypadku, podstawa wymiaru składki na FEP za wrzesień za tego pracownika wynosi 3000 zł, zgodnie z wyliczeniem: (3400 zł: 17) x 15, gdzie:

3400 zł to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona za wrzesień po uwzględnieniu jej ograniczenia wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy o sus,

17 to liczba dni liczona do dnia osiągnięcia pułapu rocznej podstawy wymiaru składek,

15 to liczba dni, przez które była wykonywana praca w szczególnych warunkach we wrześniu.

6. Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 15 września wykonuje pracę w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, tym samym otrzymane we wrześniu wynagrodzenie jest wynagrodzeniem należnym za sierpień 2010 r.

W tym przypadku składka na FEP za wrzesień za tego pracownika nie jest odprowadzana. Podobnie za kolejne miesiące tego roku.

4. Uzyskiwanie przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w przypadku jeśli dany składnik wynagrodzenia przysługuje za okres, w którym praca o takim charakterze nie była wykonywana.

Składka na FEP jest opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana, nawet jeżeli ich wypłata następuje w okresie wykonywania tych prac. W przypadku wypłat przysługujących w części za okres wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze obowiązek opłacenia składki na FEP powstaje tylko od części wynagrodzenia przysługującego za okres wykonywania takich prac.

7. Pracownik podejmuje zatrudnienie u danego pracodawcy od 1 lutego 2010 r. Od 1 kwietnia 2010 r. rozpoczyna wykonywanie prac w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tym przypadku od wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłaconego w kwietniu pracodawca nie ma obowiązku opłacania składki na FEP. Pierwszą składkę na FEP za tego pracownika pracodawca zobowiązany jest rozliczyć w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzanej za maj 2010 r. od wynagrodzenia należnego za kwiecień, a wypłacanego w maju.

8. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych od 1 kwietnia 2010 r. do 31 października 2010 r. w marcu 2011 r. otrzymuje nagrodę roczną za 2010 r. w kwocie 3000 zł.

W tym przypadku, w związku z wypłatą tej nagrody, pracodawca zobowiązany jest opłacić składkę na FEP od części tej nagrody, ustalonej proporcjonalnie za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach w 2010 r., a więc od kwoty: 1758,90 zł (3000 zł: 365 dni) x 214 (liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych w 2010 r.). Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za marzec 2011 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK