| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Zmiana zasad naliczania składek na FEP - wyjaśnienia ZUS

Na stronie ZUS zostały opublikowane wyjaśnienia opisujące zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie ZUS nakazuje opłacać składki na FEP od przychodu uzyskanego za okres, w jakim pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. We wcześniejszym poradniku ZUS nakazywał opłacać składkę na FEP od przychodu za te miesiące, w których ta praca była wykonywana, niezależnie od tego, za jaki okres przychód ten został wypłacony.

9. Pracownik dotychczas zatrudniony u danego pracodawcy w zwykłych warunkach, od 1 października 2010 r. rozpoczyna pracę w szczególnych warunkach. 15 października 2010 r. otrzymał nagrodę za III kwartał 2010 r. stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku od wypłacanej nagrody nie powstaje obowiązek opłacenia składki na FEP.

10. Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych w okresie od 8 stycznia do 14 lutego 2010 r. Po ustaniu wykonywania tych prac nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tym samym pracownik ten 10 stycznia 2010 r. otrzymał wynagrodzenie należne za grudzień, 10 lutego za styczeń, a 10 marca za luty.

W danym przypadku od wypłaconego 10 stycznia wynagrodzenia należnego za grudzień składka na FEP nie jest należna. Składkę tę należy natomiast opłacić od części:

wypłaconego 10 lutego wynagrodzenia należnego za styczeń, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w styczniu (tj. od wynagrodzenia za okres od 8 do 31 stycznia),

 wypłaconego 10 marca wynagrodzenia należnego za luty, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w lutym (tj. od wynagrodzenia za okres od 1 do 14 lutego).

11. Pracownik jest zatrudniony od 10 lutego 2009 r., pracę w szczególnych warunkach wykonuje od 2 do 14 marca 2010 r. Pracownikowi temu wypłacono następujące składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 10.03.2010 r. - wynagrodzenie za luty w wysokości 2000 zł,

13.03.2010 r. - nagrodę roczną 14. pensję za 2009 r. w wysokości 2500 zł,

10.04.2010 r. - wynagrodzenie za marzec 2010 r. w wysokości 3000 zł.

W tym przypadku składka na FEP będzie należna jedynie od części wynagrodzenia wypłacanego w kwietniu, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych warunkach w marcu (tj. od wynagrodzenia należnego za okres od 2 do 14 marca). Podstawę wymiaru tej składki będzie stanowiła kwota: 1258,06 zł (3000 zł : 31 dni) x 13 (liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych).

Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za kwiecień 2010 r. Pozostałe składniki wynagrodzenia wymienione w przykładzie nie stanowią podstawy wymiaru składki na FEP.

5. Ustalanie podstawy wymiaru składki na FEP w przypadku składników wynagrodzenia przysługujących za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wypłata lub postawienie do dyspozycji ubezpieczonego następuje po ustaniu zatrudnienia lub ustaniu wykonywania tych prac.

12. Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r., po tej dacie praca danego pracownika nie nosi znamion zatrudnienia w warunkach szczególnych ani o szczególnym charakterze. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami są płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłacanego w kwietniu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić składkę na FEP za tego pracownika.

13. W wyniku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie 1 marca 2010 r. stali się pracownikami pracodawcy przejmującego zakład. Zarówno w okresie sprzed przejęcia, jak i po tej dacie pracownicy ci wykonują prace w szczególnych warunkach. Dotychczasowy pracodawca zobowiązany jest wypłacić tym pracownikom należne za luty wynagrodzenia w terminie do 10 marca. W takiej sytuacji pracodawca ten zobowiązany będzie odprowadzić od wypłacanych w marcu przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również składkę na FEP.

W przypadku gdy wypłata wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest dokonywana po rozwiązaniu stosunku pracy, pracodawca zobowiązany będzie odprowadzić składkę na FEP od tego wynagrodzenia, jeżeli jest ono należne za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

14. Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami płatne są do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni i tym samym wynagrodzenie za marzec 2010 r. wypłacone zostało w kwietniu, a więc po ustaniu zatrudnienia. Od tego wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki na FEP.

15. Pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2009 r. W okresie zatrudnienia wykonywał pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy. Należne za grudzień wynagrodzenie zostało mu wypłacone w styczniu 2010 r. W takim przypadku pracodawca nie miał obowiązku odprowadzenia składki na FEP od przychodów tego pracownika stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń, gdyż zatrudnienie ustało przed wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązku opłacania składek na FEP.

16. Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy od 1 stycznia 2009 r., zostaje zwolniony z pracy 31 maja 2010 r. W czerwcu 2010 r. pracownik ten otrzymuje wypłatę wynagrodzenia za maj 2010 r. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w tym za 5 dniu urlopu za 2009 r. oraz za 4 dni urlopu za 2010 r.).

W danym przypadku składka na FEP powinna być obliczona od wypłaconego w czerwcu wynagrodzenia należnego za maj oraz od ekwiwalentu za niewykorzystane 4 dni urlopu wypoczynkowego za 2010 r.

17. Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych zostaje zwolniony 31 maja 2010 r. 28 maja 2010 r. pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną za 2009 r.

W danym przypadku nagroda roczna za 2009 r. nie powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składki na FEP.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK