| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Zwrot nadpłaconej części składek na ubezpieczenia społeczne

Zwrot nadpłaconej części składek na ubezpieczenia społeczne

Jednostka została poinformowana pismem z ZUS o konieczności dokonania zwrotu ubezpieczonemu sfinansowanej przez ubezpieczonego części składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2007 r. w związku z przekroczeniem wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2006 r. Czy dokonując zwrotu ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia stanowiącej różnicę między zawyżoną częścią składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, finansowaną ze środków ubezpieczonego, a zaniżoną częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynikającą ze skorygowanych imiennych raportów miesięcznych) należy tylko i wyłącznie obliczyć i odjąć należną zaliczkę na podatek dochodowy, a różnicę wypłacić pracownikowi? Jakie obowiązki ciążą w tym przypadku na płatniku?

Tak. Od zwracanej ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia jednostka jako płatnik ma obowiązek dokonać potrącenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z zastosowaniem skali podatkowej obowiązującej w miesiącu zwrotu. Jednostka ma zatem obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od zwróconej pracownikowi kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof).

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Z tego względu kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwróconych przez jednostkę (płatnika) na wniosek ZUS stanowi przychód pracownika (podatnika), podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpił faktycznie zwrot tych składek.

Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 updof).

Kwoty pobranych zaliczek na podatek zakłady pracy przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika (art. 38 ust. 1 updof).

Zakłady pracy jako płatnicy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (za 2007 r. - do 31 stycznia 2008 r.) są obowiązane przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika, roczną deklarację PIT-4R (art. 38 ust. 1a updof). Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w tej deklaracji (art. 38 ust. 1 updof).

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (za 2007 r. - do 28 lutego 2008 r.). zakłady pracy (płatnicy), gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązane przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, tj. PIT-11.

W przypadku osób o ograniczonym obowiązku podatkowym informacje takie należy przekazać urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 39 ust. 1 updof).

Podstawy prawne

l Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 219)

l Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760; zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 73, poz. 486)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK