zamknij okno Następny artykuł

Badania kontrolne po urlopie macierzyńskim

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » ZUS i kadry » Składki » ZUS i kadry

Przekroczenie podstawy wymiaru składek ZUS - ujęcie rachunkowe

Ostatnia aktualizacja: 2007-10-22
Autor: Małgorzata Kawczyńska
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy nr 42 z dnia 2007-10-16

Kilku pracowników spółki przekroczyło roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Mimo to składki za kolejne miesiące zostały odprowadzone. W jaki sposób rozliczyć w księgach powstałą nadpłatę?

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005


Pracodawca powinien skorygować deklarację DRA za miesiąc, w którym nastąpiło błędne pobranie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Korektę w ewidencji księgowej można przeprowadzić w bieżącym miesiącu, w którym zorientowano się, że popełniono błąd. Nie ma potrzeby przeprowadzania korekty księgowej wstecz.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2007 r. wynosi ona 78 480 zł.

Do czasu osiągnięcia tej kwoty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przekazuje do ZUS. Po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek płatnik jest obowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skutkuje to zwiększeniem podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyższa jest też kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik, ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Zwrotu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło pięć lat.

Ewidencja księgowa

Po wykryciu błędu pracodawca powinien skorygować deklarację DRA za miesiąc, w którym nastąpiło błędne pobranie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Nadpłatę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należy doliczyć pracownikowi do wynagrodzenia brutto i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w miesiącu, w którym ten zwrot zostanie dokonany.

Korektę zapisów księgowych można przeprowadzić na dwa sposoby:

- stornując w całości wcześniejszy zapis i wprowadzając do ewidencji wartości prawidłowe,

- dokonując korekty poprzez wyksięgowanie wyłącznie różnicy.

Przykład

Założenia

1. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 13 500 zł miesięcznie.

2. W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. pracownik nie przebywał na zasiłku chorobowym.

3. Pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy, w związku z tym odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 30 proc.

4. Wynagrodzenie pracownika płatne jest do 28 dnia miesiąca z dołu.

5. Pracownik w czerwcu przekroczył podstawę wymiaru o kwotę 2520 zł, jednak odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od całej kwoty wynagrodzenia.

Wartości przyjęte w przykładzie służą jedynie pokazaniu sposobu ewidencji.

Ewidencja księgowa w czerwcu

1. Wynagrodzenie brutto:

Wn "Koszty wynagrodzeń" 13 500,00

Ma "Rozrachunki z pracownikami" 13 500,00Strona
1
2
3
4 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  enia 2008-12-16 12:15

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  A co z takim pracownikiem, który już u nas nie pracuje?????

 • avatar

  koleżanka 2007-11-07 23:07

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  u mnie w pracy właśnie tak robimy

 • avatar

  Ela 2007-11-07 16:22

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  u nas ostatnio miała miejsce taka sytuacja a to dlatego, że ludzie pracuja w kilku zakładach jednocześnie, z tego co mi wiadomo ZUS przysłał, pismo o przekroczeniu i na jaką kwotę jest nadpłata, więc nie pozostaje nic jak tylko zrobić korektę naliczeń wynagrodzeń i przy najstępnym przelewie pomniejszyć sobie kwotę przelewaną do ZUSu, mam na myśli podatnika pdop.

 • avatar

  Dociekliwy 2007-11-07 10:07

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Niestety twoja sugestia "koleżanko" nie jest zgodna ze stanowiskiem ZUS, który zastrzega, że nie odda składek, jak również nie ma mozliwości zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących składek, ponieważ minął termin przedawnienia.

 • avatar

  koleżanka 2007-10-30 22:47

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  autorka tego artykułu najwyraźniej nie zauważyła w ustawie /bo go nie podała/ zapisu art. 24 ust.6 a, który mówi że ZUS kwotę nadpłaty zalicza na poczet bieżących lub zaległych składek. Wg mnie to dotyczy właśnie okresu powyżej 5 lat.

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?