zamknij okno Następny artykuł

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na część etatu

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » ZUS i kadry » Składki » ZUS i kadry

Jakie składki ZUS musi płacić właściciel spółki z o.o., który równocześnie jest jednoosobowym zarządem spółki

Zobacz artykuły na temat: zus składki zus 2013 spółka z o.o. zarząd
Ostatnia aktualizacja: 2007-12-28
Autor: Anna Sadowska
Źródło: Monitor Księgowego Nr 024/2007 z dnia 2007-12-20
Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Moje udziały w tej spółce wynoszą 100%. Jestem równocześnie jednoosobowym zarządem spółki (bez umowy o pracę). Nie jestem nigdzie zatrudniony ani też nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy jestem zobowiązany płacić składki ZUS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i od jakiej podstawy?

RADA

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który równocześnie jest jednoosobowym zarządem, dla celów ubezpieczeniowych jest traktowany jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność i podlega ubezpieczeniu społecznemu według zasad obowiązujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Osoby prowadzące taką działalność podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

UZASADNIENIE

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu oraz wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

W jednoosobowej spółce z o.o. jedyny wspólnik jest zarazem zgromadzeniem wspólników i zwykle też jednoosobowym organem reprezentującym spółkę - zarządem.

W sytuacji opisanej w pytaniu wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym na zasadach określonych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

WAŻNE!
Strona
1
2
3 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  Anna 2013-05-16 14:39

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  sie obudzilas...

 • avatar Bogusława

  Bogusława 2013-05-16 14:14

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  JAKIE SKŁADKI ZUS MUSI PŁACIĆ WŁAŚCICIEL Sp. Z O.O. KTÓRY JEST JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDEM Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,osoba fizyczna który jest jedynym udziałowcem i jednoosobowym zarządem na potrzeby systemu ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ,dlatego istnieje konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i odprowadzenie stosownych składek do ZUS. Obowiązku takiego już nie będzie jeżeli właściciel spółki odsprzeda chociaż 1 udział innemu udziałowcowi.

 • avatar

  Specjalista 2008-02-21 13:53

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 tj. ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1. Ten art. tyczy zupełnie innej sytuacji tzn opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na rożne jej rodzaje.Prawidłowa podstawa prawna:art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.art 69 ust. 1 w/w ustawy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.art. 81 ust. 2 w/w ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.Poz.

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?