zamknij okno Następny artykuł

Jak udzielać urlopów wypoczynkowych szczególnym grupom pracowników

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » ZUS i kadry » Urlopy » ZUS i kadry

Czy staż jest wliczany do okresu, od którego nalicza się wymiar urlopu wypoczynkowego

Zobacz artykuły na temat: staż pracy urlop wychowawczy urlopy 2013 pracownik
Ostatnia aktualizacja: 2007-07-27
Autor: Irena Kafel-Laskowska
Źródło: Monitor Księgowego Nr 013/2007 z dnia 2007-07-05
Czy okres pobierania przez bezrobotnego stypendium przyznanego w trakcie stażu wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

rada

 

Okres pobierania przez bezrobotnego stypendium w trakcie wykonywania stażu podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Natomiast okresu pobierania tego stypendium nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

uzasadnienie

Bezrobotnego do 25. roku życia starosta może skierować, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

W czasie odbywania stażu przysługuje stypendium z Funduszu Pracy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Jest ono wypłacane przez powiatowy urząd pracy. Na mocy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres pobierania stypendium w trakcie wykonywania stażu jest wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych wymienionych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS. Tak więc okres pobierania stypendium w czasie stażu podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Nie wlicza się go jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD

Bezrobotny Andrzej K., absolwent szkoły wyższej, odbywał staż przez 12 miesięcy. W następnym roku zatrudnił się już na umowę o pracę na pełny etat. Była to jego pierwsza praca w życiu. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy za każdy miesiąc pracy nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Tak więc po przepracowaniu 1 miesiąca Andrzej K. nabył prawo do 1/12 z 26 dni urlopu. Okresu stażu nie liczy się bowiem w tym przypadku do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu. Staż ten będzie jednak wliczany do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Po przepracowaniu roku wymiar urlopu Andrzeja K. będzie wynosił 26 dni, ponieważ staż urlopowy wynosi 10 lat (8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej + 1 rok z tytułu stażu + 1 rok przepracowany = 10 lat).

l art. 49 i 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99, poz. 1001; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

l art. 153 i 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 47, poz. 318

Irena Kafel-Laskowska

ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  pirania 2011-11-30 18:31

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Dla mnie ten przykład jest sprzeczny z prawem. Po przepracowaniu 1 miesiąca Andrzej dostanie 1/12 z 20 dni urlopu ((8+1)

 • avatar

  zainteresowana 2011-10-28 14:14

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  juz chyba rozumie:)))

 • avatar

  zainteresowana 2011-10-27 22:17

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  nic z tego nie rozumie. Analizując przykład Andrzeja to ten rok stażu wliczył mu się do lat pracy a tym samym do urlopu wypoczynkowego bo w sumie miał 8 lat studia+ 1 rok staż + 1 rok pracy czyli 10 lat więc 26 dni urlopu??!!tak jest dokładnie opisane w przykładzie

 • avatar

  stażystka 2011-06-27 11:29

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Staż wlicza się do lat pracy jednak wymiar urlopu w okresie jego odbywania jest inny

 • avatar

  stażysta00 2011-03-08 09:03

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  po przepracowaniu 1 miesiąca Andrzej dostanie 1/12 z 20 dni urlopu, bo roku w jeszcze nie przepracował, więc ma 8 lat za studia + 1 rok za staż + 1 miesiąc pracy < 10 lat

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?