| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w momencie zatrudnienia wypełnia dla pracodawcy szereg dokumentów, które umieszczane są w teczce osobowej pracownika. Część z nich ma wpływ na wysokość wynagrodzenia netto, dlatego warto pamiętać m.in. o pewnych uprawnieniach, z których można skorzystać, aby na konto wpływała wyższa wypłata. Poniżej została przedstawiona lista dokumentów, które wpływają na wynagrodzenie netto.


Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (dalej „KUP”)


Podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowych od osób fizycznych (dalej „pdof”) umniejsza się o:

- składki na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracownika

oraz

- KUP.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o pdof, KUP ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i jednocześnie podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 139,06 zł miesięcznie. Pracodawca będzie mógł uwzględnić podwyższone KUP wtedy, gdy pracownik złoży mu stosowne oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Przykładowy wzór oświadczenia wygląda następująco:OŚWIADCZENIE


pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)


Niniejszym proszę płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(nazwa zakładu pracy)

o odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż:

- zamieszkuję w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tj. poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,

- nie otrzymuję dodatku za rozłąkę.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem(-am) zgodnie ze stanem faktycznym.

Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data)(podpis)


Objaśnienia:

*) wypełnia się po nadaniu NIP przez właściwy urząd skarbowy

**) wpisuje się miejsce stałego lub czasowego - nie krótszego niż dwa miesiące - zamieszkania

 


PIT-2


Należną zaliczkę na pdof umniejsza się o:

- kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez zakład pracy z wynagrodzenia podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz

- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która w 2011 roku wynosi 46,33 zł miesięcznie.

Pracodawca będzie mógł pomniejszyć należną zaliczkę na pdof o 46,33 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracownik złoży mu przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym stosowne oświadczenie, w którym oświadczy, iż:

- nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

- nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

- nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof (art. dotyczy podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy oraz z najmu i dzierżawy);

- nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oświadczenie składane jest na formularzu PIT-2. Formularz ten dostępny jest na stornie internetowej Ministerstwa Finansów.


Oświadczenie dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 ustawy o pdof)


Jeżeli pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, że za dany rok podatkowy zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, zaliczka na podatek liczona jest przez cały rok podatkowy wg pierwszej skali podatkowej tj. 18%. Takie oświadczenie można złożyć jedynie wówczas, gdy małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej lub gdy dziecko osiągnęło dochody w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej od podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej (w 2011 roku kwota ta wyniosła 3089,00 zł).

Pracodawca pobiera zaliczkę zgodnie ze złożonym oświadczeniem począwszy od miesiąca następnego po miesiącu złożenia oświadczenia przez pracownika. Podatnik jest zobowiązany poinformować pracodawcę, jeśli nastąpi zmiana stanu faktycznego, która spowoduje utratę prawa do wspólnego opodatkowania dochodów.

Należy pamiętać, iż małżonkowie mogą opodatkować wspólnie dochody pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy istniała między nimi wspólność majątkowa oraz pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK