zamknij okno Następny artykuł

Czy wartość biletów okresowych przekazanych pracownikom stanowi podstawę wymiaru składek

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » ZUS i kadry » Wynagrodzenia » ZUS i kadry

Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego wliczamy dodatek za pracę w porze nocnej

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-17
Autor: Marek Rotkiewicz
Źródło: Monitor Księgowego Nr 012/2007 z dnia 2007-06-20
Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek nocny. Jest on wypłacany sezonowo, tzn. w okresie zimowym, ponieważ w tym okresie w zakładzie odbywają się dyżury. Czy dodatek ten należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości - 1100 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 110 zł. W styczniu 2007 r. pracownik otrzymał 56 zł, a w marcu 36 zł dodatku nocnego. W kwietniu pracownik ten korzystał z 5 dni (40 godz.) urlopu wypoczynkowego. W jakiej wysokości wynagrodzenie za ten urlop powinien otrzymać?

rada

Dodatek za pracę w porze nocnej powinien zostać zaliczony do wynagrodzenia za urlop. Nie zmienia tego fakt, że praca w nocy w Państwa zakładzie pracy zwykle świadczona jest tylko w pewnych okresach roku. W opisanym przypadku pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za urlop w wysokości 309,60 zł.

uzasadnienie

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jedynie ściśle określonych świadczeń otrzymywanych przez pracowników. Katalog wyłączeń zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. nie zawiera jednak ani dodatków za pracę w porze nocnej, ani dodatków stażowych. Uznać je zatem musimy za świadczenia ze stosunku pracy, które podlegają wliczeniu do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe. Stałym elementem wynagrodzenia jest także dodatek stażowy. Przyjmujemy je z miesiąca, w którym wykorzystywał urlop (jest to istotne w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wysokości tych składników).

Wypłacane dodatki z tytułu pracy w porze nocnej stanowią zmienny składnik wynagrodzenia, który przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop powinien zostać przyjęty w wysokości wypłaconej pracownikowi w ciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Wynagrodzenie urlopowe należy obliczyć:

l dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,

l mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Krok 1.

Obliczamy stawkę za godzinę urlopu wynikającą ze stałych składników wynagrodzenia

1100 zł (miesięczne wynagrodzenie stałe) + 110 zł (dodatek stażowy) = 1210 zł

1210 zł : 160 godzin (wymiar czasu pracy w kwietniu, miesiącu wykorzystywania urlopu) = 7,56 zł.

Stawka za godzinę urlopu wynikająca ze stałych składników wynagrodzenia wynosi 7,56 zł.

Krok 2.

Obliczamy stawkę godzinową wynikającą ze zmiennych składników wynagrodzenia

Ustalamy łączną kwotę wypłaconego dodatku za pracę w nocy:Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

  • avatar

    agata j 2007-11-14 08:45

    Zgłoś nadużycie|Skomentuj

    bylam na urlopie przez 5 dni,dodatek za czas urlopu został mi policzony tylko ze średniej za premię z trzech miesiecy.W kadrach dowiedziałam sie,że mam nie pomniejszoną podstawę,dlatego wysokość urlopu jest taka niska.Na moje pytanie"gdybym nie miała ostatnio premii? " dostałam odpowiedz,ze miałabym tylko podstawę.Proszę o wyjasnienie.

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?