| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Jakie są zasady ewidencjonowania wynagrodzeń i składek ZUS

Jakie są zasady ewidencjonowania wynagrodzeń i składek ZUS

Jestem księgową w spółce z o.o. Mam kłopot z księgowaniem wynagrodzeń i składek ZUS. Czy można je ująć w księgach rachunkowych dopiero w momencie zapłaty?

RADA

Koszty wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych ujmuje się w okresie, którego dotyczą. Nie ma tu znaczenia termin zapłaty.

uzasadnienie

W księgach rachunkowych obowiązuje zasada memoriału. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dlatego naliczone wynagrodzenia oraz składki ZUS ujmuje się w księgach w miesiącu, którego dotyczą.

Inaczej wygląda ewidencja dla celów podatkowych. Zarówno niewypłacone wynagrodzenia, jak i składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę są kosztem podatkowym w momencie ich zapłaty.

Ze względu na ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek ZUS w praktyce często spotykana jest rozbieżność czasowa między:

l ujęciem księgowym kosztów wynagrodzeń i obciążających je składek ZUS,

l zaliczeniem wynagrodzeń do kosztów podatkowych,

l zaliczeniem składek ZUS do kosztów podatkowych.

Przykład

Spółka Alfa wypłaca wynagrodzenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. W styczniu 2007 r. Alfa zatrudniała jednego pracownika. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 2700 zł. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe - 1,8%. Pracownik mieszka i wykonuje pracę w tej samej miejscowości, wyraził też zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na jego konto bankowe. Zgodnie z zakładowym planem kont spółka ujmuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Wariant 1

Wypłaty wynagrodzenia za styczeń dokonano 30 stycznia 2007 r., w tym samym dniu przekazano składki do ZUS.

Ewidencja księgowa w styczniu

Ewidencja bilansowa

1. Wynagrodzenie (przychód) brutto:

Wn „Koszty wynagrodzeń” 2 700

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 2 700

2. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 505,17

Ma „Rozrachunki z ZUS” 505,17

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 197,53

Ma „Rozrachunki z ZUS” 197,53

4. Zaliczka na podatek dochodowy:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 179

Ma „Rozrachunki z US” 179

5. Składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę:

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 487,62

Ma „Rozrachunki z ZUS” 487,62

6. Fundusz Pracy:

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 66,15

Ma „Rozrachunki z ZUS” 66,15

7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 2,70

Ma „Rozrachunki z ZUS” 2,70

8. Przekazanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 1 818,30

Ma „Rachunek bankowy” 1 818,30

9a. Przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 992,79

Ma „Rachunek bankowy” 992,79

9b. Przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 197,53

Ma „Rachunek bankowy” 197,53

9c. Przekazanie do ZUS składek na Fundusz Pracy i FGŚP:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 68,85

Ma „Rachunek bankowy” 68,85

Ewidencja pozabilansowa

- brak księgowań

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Wariant 2

Wypłaty wynagrodzenia za styczeń dokonano 30 stycznia 2007 r., składki do ZUS przekazano 15 lutego 2007 r.

Ewidencja księgowa w styczniu

Ewidencja bilansowa

Księgowania punktów 1-8 jak w wariancie 1

Księgowania punktów 9a-9c - brak księgowań w styczniu

Ewidencja pozabilansowa

1. Wn „Koszty NKUP”:

- w analityce „Ubezpieczenia społeczne” 487,62

- w analityce „Fundusz Pracy i FGŚP” 68,85

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Ewidencja księgowa w lutym

Ewidencja bilansowa

1. Przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 992,79

Ma „Rachunek bankowy” 992,79

2. Przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 197,53

Ma „Rachunek bankowy” 197,53

3. Przekazanie do ZUS składek na Fundusz Pracy i FGŚP:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 68,85

Ma „Rachunek bankowy” 68,85

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Ewidencja pozabilansowa - Korekta kosztów do celów podatkowych

4. Wn „Koszty NKUP”:

- w analityce „Ubezpieczenia społeczne” -487,62

- w analityce „Fundusz Pracy i FGŚP” -68,85

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Wariant 3

Ze względu na brak środków wypłaty wynagrodzenia za styczeń dokonano 1 lutego 2007 r., a składki do ZUS przekazano 15 lutego 2007 r. Dla uproszczenia pominięto kwestię naliczenia, wypłaty i księgowania odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia.

Ewidencja księgowa w styczniu

Ewidencja bilansowa

Księgowania punktów 1-7 jak w wariancie 1

Księgowania punktów 8 i 9a-9c - brak księgowań w styczniu

Ewidencja pozabilansowa

1. Wn „Koszty NKUP”:

- w analityce „Wynagrodzenia” 2 700,00

- w analityce „Ubezpieczenia społeczne” 487,62

- w analityce „Fundusz Pracy i FGŚP” 68,85

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Ewidencja księgowa w lutym

Ewidencja bilansowa

1. Przekazanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 1 818,30

Ma „Rachunek bankowy” 1 818,30

2. Przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 992,79

Ma „Rachunek bankowy” 992,79

3. Przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 197,53

Ma „Rachunek bankowy” 197,53

4. Przekazanie do ZUS składek na Fundusz Pracy i FGŚP:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 68,85

Ma „Rachunek bankowy” 68,85

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Ewidencja pozabilansowa - korekta kosztów do celów podatkowych

5. Wn „Koszty NKUP”:

- w analityce „Wynagrodzenia” -2 700,00

- w analityce „Ubezpieczenia społeczne” -487,62

- w analityce „Fundusz Pracy i FGŚP” -68,85

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Daty faktycznej wypłaty wynagrodzenia i przekazania składek do ZUS nie mają wpływu na księgowe ujęcie kosztów wynagrodzeń i obciążających koszty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednak ze względu na wpływ tych dat na moment uznania kosztów w ujęciu podatkowym przydatne może być opracowanie zasad pozabilansowego sposobu kontroli zaliczania tych kosztów do właściwych miesięcy podatkowych.

l art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »