| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > W jaki sposób należy ustalić kwotę wolną od potrąceń przy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy

W jaki sposób należy ustalić kwotę wolną od potrąceń przy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy

W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń, jeżeli pracownik zatrudniony w dozorze mienia jest zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,75 etatu, natomiast przepracował więcej godzin, niż wynika to z normy czasu pracy dla 0,75 etatu w danym miesiącu (nie są to nadgodziny)? Czy kwota wolna od potrąceń odnosi się do wymiaru czasu pracy znajdującego się w umowie o pracę, tj. 0,75 etatu, czy też do ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu?

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

• minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

• 75% tego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

• 90% tego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

PRZYKŁAD

Andrzej W. zarabia netto (po dokonaniu wszystkich odliczeń ubezpieczeniowych i podatkowych) 1500 zł miesięcznie. Jest zatrudniony na 1/2 etatu, a potrącenie dokonywane jest w związku z tytułem wykonawczym na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (tzn. po dokonaniu wszystkich potrąceń ubezpieczeniowo-podatkowych), czyli kwota, która w tym przypadku jest wolna od potrąceń, wynosi obecnie 697,95 zł. Dzielimy to przez 2 (pomniejszamy odpowiednio do wymiaru czasu pracy pracownika) i otrzymujemy 348,98 zł.

1500 zł - 348,98 zł = 1151,02 zł. Taką kwotę można potrącać co miesiąc z wynagrodzenia Andrzeja W.

Przy potrącaniu innych należności wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy lub 80% tej kwoty przy potrącaniu innych należności.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wskazane wcześniej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 871 § 2 k.p.). Dolną granicę (kwotę, która musi „pozostać” pracownikowi) stanowi zatem odpowiedni procent podanych części minimalnego wynagrodzenia. Wiążemy to zawsze z ustalonym przez strony wymiarem czasu pracy (np. w odniesieniu do sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne z pensji osoby zatrudnionej na 3/4 etatu wolna od potrąceń jest kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). W razie przepracowania przez pracownika większej liczby godzin nic się nie zmienia w zakresie wymiaru etatu, w jakim jest zatrudniany. W konsekwencji nie zwiększa się także kwota wolna od potrąceń.

Określono także - co jest istotne w odniesieniu do pytania - limity potrąceń odnoszące się do pensji pobieranej przez zatrudnioną osobę. Są one następujące:

• na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - do 3/5 wynagrodzenia,

• inne należności lub zaliczki pieniężne - do połowy wynagrodzenia; połowy wynagrodzenia nie mogą też przekroczyć potrącenia dokonywane przy zbiegu innych niż świadczenia alimentacyjne należności, zaś w zbiegu z potrąceniami na świadczenia alimentacyjne nie może to być więcej niż 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od potrąceń tych należności mogą być potrącane kary pieniężne. Jednak zgodnie z art. 108 § 3 k.p. po potrąceniach wymienionych wcześniej nie mogą one przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia.

Potrąceń należy dokonać z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzeniem tym są wszystkie przypadające pracownikowi z tytułu wykonanej pracy składniki wynagrodzenia (pensja zasadnicza, wszelkie dodatki, premie, nagrody).

• art. 87, 871, 91, 108, 129 i 151 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589

Marek Rotkiewicz

właściciel biura doradztwa prawno-kadrowego

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Gazeta Samorządu i Administracji518.40 zł

Narzędzia księgowego

reklama

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »