| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Obowiązki związane z zatrudnieniem

Obowiązki związane z zatrudnieniem

Zatrudnianie nowego pracownika rodzi wobec pracodawcy szereg obowiązków. Podpisanie umowy, zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz wypłata wynagrodzenia to nie wszystkie obowiązki, jakie polskie przepisy nakładają na pracodawców.

 

Poinformowanie o warunkach zatrudnienia - 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę

 

W umowie o pracę mogą ale nie muszą być zawarte szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia, tj:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeśli wyżej wymienione informacje nie znalazły się na umowie o pracę, pracodawca ma obowiązek poinformowania o nich pracownika na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (Art. 29 § 3Kodeksu pracy).

Dodatkowo, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, powinien także poinformować pracownika na piśmie o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

 

Przed dopuszczeniem do pracy

 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, tak stanowi art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Zanim pracodawca podpisze więc umowę o pracę z nowym pracownikiem, powinien skierować go na wstępne badania lekarskie. W pisemnym skierowaniu na badania pracodawca określa m.in. rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko oraz czy występują warunki szkodliwe dla zdrowia. Badania wstępne przeprowadzane są na koszt pracodawcy (art.229 §6 Kp.).

Orzeczenia lekarskie z poprzednich miejsc pracy, które posiada kandydat nie zwalnia pracodawcy ze skierowania nowej osoby na badania lekarskie. Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy właściwe jest jedynie dla zakładu pracy, który kieruje kandydata na takie badania.

Podobnie jest ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z artykułem Art. 2373 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kodeks nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szczegółowo sprawy szkoleń BHP reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

- szkolenie wstępne ogólne, tzw.” instruktaż ogólny”

- szkolenia wstępne na stanowisku pracy - „instruktaż stanowiskowy”

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

 

Założenie teczki osobowej - jakie dokumenty się przechowuje

 

Dla każdego nowego pracownika pracodawca zakłada i prowadzi akta osobowe. Szczegółowy spis dokumentów jakie pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych przedstawia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Akta osobowe składają się z 3 części i w każdej z nich przechowywane są następujące dokumenty:

 

w części A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

3. świadectwo ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

5. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury149.40 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »