| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zmiany upraszczające rozliczenie VAT (wyjaśnienia MF)

Zmiany upraszczające rozliczenie VAT (wyjaśnienia MF)

Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające przede wszystkim do uproszczenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym umożliwieniu podatnikom wyboru takich rozwiązań, które byłyby dla prowadzonej przez nich działalności optymalne. Zmiany te mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych w tym podatku. Według MF do najważniejszych rozwiązań o charakterze upraszczającym należy zaliczyć przede wszystkim:

Ograniczono również możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej. Po 30 kwietnia 2011 r. utracą prawo do korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w/w kategorie podatników świadczących m.in. usługi:

• ślusarskie,

• kotlarskie,

• w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych,

• krawieckie,

• czapnictwa,

• bednarstwa,

• kołodziejstwa,

• hafciarskie,

• dziewiarstwa na drutach i szydełkach,

• repasacji pończoch,

• wytwarzania mioteł.

Niektórzy z tej grupy podatników będą jednak mogli nadal korzystać z innych tytułów zwolnień od ewidencjonowania (np. powiązanych z wielkością realizowanych za rok ubiegły obrotów), jeżeli spełnią kryteria uprawniające do korzystania z nich.

2. Częściowa zmiana zasad funkcjonowania zwolnień przedmiotowopodmiotowych od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas.

W zakresie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych częściowo utrzymano system zwolnień dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług objętych w/w zwolnieniami przedmiotowymi w ogólnych obrotach jest większy niż 80% (ograniczenie zwolnienia w tej dziedzinie polega na podniesieniu progu obligującego do stosowania zwolnienia z 70% na 80%). Na zasadzie wyjątku podatnikom kontynuującym działalność gospodarczą umożliwiono jednak w okresie do 30 kwietnia 2011 r. korzystanie z w/w kryterium zwolnieniowego na poziomie 70%. W celu ewentualnego zamortyzowania skutków zastosowania w/w wyższego progu u podatników posiadających rozległą sieć sprzedaży, w rozporządzeniu (§ 3 ust. 3) przewidziano dla podatników, którzy na skutek utraty prawa do zwolnienia musieliby zainstalować ponad 5 000 kas, szczególne rozwiązanie, zgodnie z którym obowiązek ewidencjonowania (zakończenie biegu zwolnienia) następowałby dopiero w dwa lata po końcu półrocza, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-32 załącznika dorozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika, był równy albo niższy niż 80%.

3. Zmiana oznaczeń literowych służących do przyporządkowania odpowiedniej stawki podatku do nazwy towaru.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 1338). Regulacja ta ma na celu uelastycznienie zasad przypisywania obowiązującym stawkom podatku specjalnych oznaczeń literowych, które umożliwiają na paragonie zidentyfikowanie, do jakiej grupy podatkowej należy sprzedawany towar lub usługa. Zgodnie z projektowaną zmianą rozporządzenia literze „A” będzie przyporządkowana stawka 22% lub stawka, która w okresie wskazanym w ustawie ma zastosowanie w miejsce tej stawki. W/w zasady przyporządkowania dotyczące oznaczenia literowego „A” nie są jednak wiążące:

• w starszych typach kas, gdzie liczba przewidzianych w konstrukcji kasy grup podatkowych jest mniejsza niż wynika z przepisu,

• w okresie 5 miesięcy od dnia zmiany wysokości stawek podatkowych.

4. Warunki i tryb zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Regulacje w powyższym zakresie będą kontynuacją zasad określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 228, poz. 1509). Zmiana przepisów nie ma co do zasady charakteru merytorycznego. Co do zasady wprowadzone w nowym rozporządzeniu zmiany, mają charakter porządkowy.

W zakresie przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, dotyczących kas rejestrujących, utrzymano, co do zasady, w pozostałym zakresie rozwiązania stosowane w roku 2010 (patrz broszura: Kasy rejestrujące - prawa i obowiązki podatnika zobowiązanego doprowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »