| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT - według opracowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów zmian do ustawy o VAT - wchodzą w życie: mała nowelizacja od 1 maja 2008 r., natomiast duża nowelizacja ustawy o VAT - 1 lipca 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 11 grudnia 2007 r., sygn. akt U 6/06, stwierdził, że w przypadku wystawienia faktury korygującej uzależnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, dokonane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT, jest niezgodne zarówno z ustawą o VAT, jak również z konstytucją. W ocenie trybunału, niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 217 Konstytucji jest § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn.zm.), w zakresie, w jakim - w przypadku wystawienia faktury korygującej - uzależnia on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury.

Zdaniem trybunału, wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika-nabywcę w pewnych sytuacjach może uniemożliwić obniżenie przez podatnika-sprzedawcę podatku należnego ze względu na okoliczności od niego niezależne. Będzie tak w szczególności w przypadku zmiany adresu bądź siedziby przez podatnika-nabywcę, nieodbierania przez niego korespondencji itp. Zaskarżony przepis - wprowadzając dodatkowy warunek materialnoprawny, od którego zależy możliwość odliczenia podatku - modyfikuje na niekorzyść podatnika podstawę opodatkowania ze względu na okoliczności, na które podatnik-sprzedawca nie ma wpływu. Przepis ten nie formułuje wyłącznie porządkowej powinności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Posiadanie potwierdzenia stanowi podstawę do odliczenia podatku. Paragraf 16 ust. 4 rozporządzenia określa zatem jeden z istotnych elementów stanu podatkowego, co - zgodnie z Konstytucją - zastrzeżone jest dla materii ustawowej.

W cyt. wyroku trybunał postanowił również, iż powyższy przepis, tj. § 16 ust. 4 zd. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, utraci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Ponieważ przedmiotowy wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Nr 235, poz. 1735 z 18 grudnia 2007 r., oznacza to, iż 18 grudnia 2008 r., przepis ten przestałby wiązać podatników VAT. Oczywiście, miałoby to miejsce jedynie wówczas, gdyby do tej pory przepis o podobnej lub identycznej treści nie znalazł się w ustawie o VAT.

Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją stwarza - w ocenie sędziów trybunału - możliwość ustanowienia nowych przepisów, zapewniających kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę zakres ingerencji w prawa podatnika, jaki będzie się wiązał z przyjętym mechanizmem kontrolnym, należałoby - zdaniem trybunału - rozważyć celowość przeniesienia tych uregulowań do ustawy.

W związku z tym, od 1 lipca 2008 r. do art. 29 ustawy o VAT regulującego podstawę opodatkowania mają zostać wprowadzone zapisy, stanowiące wykonanie ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kwestii wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, dokumentującej udzielenie rabatów, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Według projektu, zmieniony ust. 4 oraz nowo wprowadzone ust. 4a i 4b do art. 29 mają otrzymać następującą treść:

„4. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

4a. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu lub obniżeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, podwyższenia lub obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje, pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

1) w przypadku eksportu towarów;

2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy”.

Od 1 lipca 2008 r. ma zostać wprowadzona możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników, a nie jak obecnie - tylko przez małych podatników. Wydłużony zostanie również termin na złożenie zawiadomienia o wyborze rozliczania się za okresy kwartalne oraz rezygnacji z rozliczania się w tych terminach. Zmiana ta pociągnie za sobą konieczność zmiany terminu obliczania i wpłaty podatku. Podatnicy rozliczający się kwartalnie (inni niż mali podatnicy) obowiązani będą bowiem do wpłacania zaliczek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Również eksporterzy towarów uzyskają możliwość składania deklaracji kwartalnej.

Obecnie w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, organ podatkowy oszacowuje przychody i dokonuje ich opodatkowania według stawki 22 proc. bez prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana tej regulacji przywraca prawo do odliczenia, jak również nakłada na organ podatkowy obowiązek wyliczenia podatku wg odpowiednich stawek podatku.

Ponadto, uchylenie ust. 4-8 w art. 109 ma wyeliminować funkcjonowanie w przepisach o podatku od towarów i usług tzw. sankcji, tj. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego w przypadkach zaniżenia zobowiązania podatkowego przez podatnika lub zawyżenia zwrotu VAT.

Nastąpi również likwidacja dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy podatnik - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie ewidencjonuje przychodów za pomocą kasy fiskalnej.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Split payment - podzielona płatność79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK