| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT - według opracowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów zmian do ustawy o VAT - wchodzą w życie: mała nowelizacja od 1 maja 2008 r., natomiast duża nowelizacja ustawy o VAT - 1 lipca 2008 r.

Projekt zakłada zmianę zasad rekompensowania podatnikom wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących, przez wprowadzenie nowej wysokości limitu rekompensaty za zakupioną kasę. Przewiduje się zwrot 90 proc. kwoty wydatkowanej, nie więcej niż 700 zł.

Planuje się wprowadzenie możliwości dokonywania przez podatnika potrąceń, wynikających również z tytułów egzekucyjnych oraz z innych tytułów, jeżeli wynikają one z pisemnych umów zawartych z rolnikiem ryczałtowym. Zmiana ta umożliwi podatnikowi dokonującemu skupu od rolnika ryczałtowego odliczanie podatku również wtedy, gdy kwotę należności dla rolnika potrącił o tzw. kwoty mleczne (obowiązek dokonania takiego potrącenia wynika z innych ustaw).

W art. 116 wprowadzone zostaną także zmiany stanowiące wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r. (sygn. akt SK 36/06). W wyroku tym trybunał orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 nieobowiązującej już ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.) w zakresie, w jakim pozbawia podatnika - dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR - uprawnień przewidzianych w tym przepisie, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.

Stwierdzenie przez trybunał niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z 8 stycznia 1993 r. spowodowało potrzebę nowelizacji normy tożsamej zamieszczonej w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. Przedmiotowy wyrok, choć nie deroguje obecnie obowiązującego przepisu, to jednak - z uwagi na jego analogiczną treść do przepisu, którego niekonstytucyjność stwierdził trybunał - powinien być jak najszybciej zmieniony. Proponowana nowelizacja art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. zobowiązująca do wystawienia faktury VAT RR podatnika VAT po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty za nabywane produkty rolne umożliwia podatnikom uzyskanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jeszcze przed nabyciem tych płodów, co zgodne jest z sentencją wyroku.

Pojazdy pogrzebowe zostały dodane do pojazdów specjalnych, korzystających z pełnego odliczenia podatku od towarów i usług przy ich nabyciu, a także przy nabyciu paliwa do ich napędu. Zmiana ta została dokonana w załączniku nr 9 do ustawy.

Transakcje zagraniczne

Od 1 lipca 2008 r. ma zostać przyjęty po raz pierwszy wprost w ustawie nowy sposób przeliczenia na złote kwot niezbędnych do ustalenia podstawy opodatkowania wykazanych w walucie obcej. W tym zakresie zostanie wprowadzony do ustawy o VAT nowy art. 31a w brzmieniu:

„1. W przypadku gdy podstawa opodatkowania jest określona w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi”.

Zmiana ta koresponduje, co do zasady, z obecnie stosowanymi - zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym - regulacjami przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na złote.

Od 1 lipca 2007 r. po raz pierwszy zostanie wprowadzona możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej VAT-7bez konieczności wcześniejszego uiszczania tego podatku w urzędzie celnym.

Dotyczyć to będzie jednak tylko podatników stosujących procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Ze zmiany tej nie będą mogli zatem korzystać podatnicy stosujący procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady, tj. zgłoszenie niekompletne, gdyż przy tego rodzaju zgłoszeniu nie zawsze jest wymagane pozwolenie na jego stosowanie.

Podatnik, który zdecyduje się rozliczać podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej VAT-7, będzie musiał zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu celnego i naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia majątkowego. Zmiana ta spowoduje uproszczenie rozliczeń podatku przez tych importerów. Rozliczenie to będzie, co do zasady, analogiczne jak przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych i będzie stanowić znaczne odciążenie finansowe importerów. Pociągnie to jednakże za sobą pewne skutki związane z przesunięciem dochodów w czasie.

W związku z dodaniem art. 33a i wprowadzeniem możliwości rozliczania podatku związanego z importem bezpośrednio w deklaracji, zaproponowano zmiany w art. 86 ustawy. Zmiana ta wprowadza zasady odliczania podatku z tytułu importu towarów według analogicznych zasad jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu (w deklaracji).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK