| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego

Spółka z o.o. 26 lipca 2007 r. w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, złożyła do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku obrotowego. Z zawiadomienia wynikało, że w wyniku podjętej uchwały przez zgromadzenie wspólników 30 czerwca 2007 r. spółka rezygnuje z dotychczas przyjętego roku podatkowego trwającego od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku i wybiera rok kalendarzowy. Po dokonanej zmianie pierwszy rok rozpoczyna się od 1 lipca 2007 r. i trwa do 31 grudnia 2008 r. Następny rok podatkowy będzie zgodny z rokiem kalendarzowym.

2) od zakończenia ostatniego roku podatkowego zawiadomić o zmianie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ponieważ spółka dokonała zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie roku z zachowaniem 30-dniowego terminu, ale zmiana umowy spółki została zarejestrowana w KRS po jego upływie - nie można stwierdzić, że ustawowy 30-dniowy termin został dochowany. A zatem złożone zawiadomienie będzie skuteczne dopiero od następnego roku podatkowego. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, aby zachować termin 30 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego, tak aby w ustawowym terminie zdążyć z jej rejestracją w sądzie rejestrowym. Spółka nie zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem, wnosząc odwołanie do organu II instancji, który uznał, że aby zawiadomienie o zmianie roku było skuteczne - warunek dotyczący zarejestrowania w KRS zmiany umowy oraz warunek zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie roku podatkowego wcale nie muszą zostać spełnione oba równocześnie w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Nie wymagają tego przepisy art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Termin 30-dniowy dotyczy jedynie zawiadomienia o zmianie roku podatkowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W żadnym razie zachowanie 30-dniowego terminu nie dotyczy zarejestrowania zmiany umowy spółki w KRS. Ustawodawca w tym względzie nie odsyła w ustawie podatkowej do odrębnych przepisów (k.s.h.). Zmiana umowy spółki w myśl art. 255 k.s.h. następuje w wyniku podjęcia uchwały przez wspólników i dokonania wpisu do rejestru. Wpis ten ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że każda zmiana powinna być wpisana do rejestru.

Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (tzw. stosunek zewnętrzny) wywołuje skutki prawne. Do czasu rejestracji skuteczność uchwały w sprawie zmian ograniczona jest do stosunku wewnętrznego, tj. jedynie między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutek ten powstaje z chwilą powzięcia uchwały.

W praktyce powstaje więc problem, jak należy postępować w opisanej sytuacji.

Zdaniem organu odwoławczego, z czym należy się zgodzić, spółka może skorzystać z przywileju zmiany roku podatkowego, przy czym powinna liczyć się z ewentualnymi (podatkowymi) konsekwencjami, jeżeli sąd wniosek odrzuci. Podatnik nie może ponosić odpowiedzialności za opieszałe procedury rejestracji zmian umowy spółki. Nie można też zarzucać spółce, że działając w zawiniony sposób doprowadziła do wydania niekorzystnej dla siebie decyzji, ponieważ powinna była podjąć stosowną uchwałę o zmianie roku podatkowego odpowiednio wcześniej.

W takiej sytuacji, na co wskazuje się w doktrynie i literaturze, należy przyjąć, że ryzyko związane ze zmianą roku podatkowego przed wpisem zmiany umowy spółki do rejestru obciąża działających, w szczególności zarząd (A. Kidyba, Komentarz do art. 255 k.s.h., Zakamycze 2005, wyd. III). Osoby podejmujące czynności dotyczące zmian będą zobowiązane do wyrównania spółce powstałej w związku z tym szkody, jeżeli nie dojdzie do rejestracji zmiany roku podatkowego w KRS i rzutuje to na wielkość zobowiązania podatkowego.

Marcin Banasik

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury149.40 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »