| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Prokura - udzielenie, wykonywanie, wypowiedzenie

Prokura - udzielenie, wykonywanie, wypowiedzenie

Osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstw, głównie spółek handlowych mogą korzystać z pełnomocnictw handlowych jakimi są prokury. Prokury są pełnomocnictwami handlowymi, czyli pełnomocnictwami dla prokurentów do prowadzenia interesów przedsiębiorstw spółek handlowych.

 Reprezentacja spółek i sprawy wewnętrzne spółek handlowych zastrzeżone tylko dla wspólników spółek osobowych oraz dla zarządów spółek kapitałowych

Prokurenci są „tylko” pełnomocnikami spółek, natomiast wspólnicy repezentujący spółki osobowe oraz zarządy spółek kapitałowych są głównym i nadrzędnym organami decyzyjnymi, zarządczym i wykonawczymi spółek nad prokurentami.

Ustawowymi ograniczeniami czynności prokurentów są czynności będące wyłącznymi kompetencjami zarządów:

- prawo reprezentacji spółki z o.o. w organizacji przysługuje jedynie zarządowi lub pełnomocnikowi powołanemu uchwałą wspólników zgodnie z art. 161 § 2 k.s.h.;

- prawo złożenia oświadczenia o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy spółki oraz o uiszczeniu wpłat na akcję przysługuje tylko zarządom spółek i to w pełnym składzie  zgodnie z art. 167 § 1 pkt 2 oraz art. 320 § 1 pkt 3 k.s.h.;

- prawo złożenia podpisów pod listami wspólników czy na dokumencie akcji przysługuje tylko zarządom spółek kapitałowych może zgodnie z art. 167 § 2 oraz art. 328 § 2 k.s.h.;

- prawo prowadzenia ksiąg udziałowych czy ksiąg akcyjnych przysługuje tylko zarządom spółek kapitałowych  zgodnie z art. 188 §1 k.s.h. oraz art. 341 § 1 k.s.h.;

- obowiązek sporządzenia, podpisania i przedłożenia wspólnikom lub akcjonariuszom do zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spoczywa tylko na zarządach spółek kapitałowych zgodnie z przepisami art. 228 pkt oraz art.393 pkt 1 k.s.h. oraz z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wyłączenia ustawowe prokurentów od podejmowania istotnych spraw przedsiębiorstw

Do zbycia przedsiębiorstwa, do oddania go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości, wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności zgodnie z art. 1093 k.c.  Jeśli prokurenci w imieniu spółek mają dokonać czynności związanych z rozporządzeniami przedsiębiorstwami lub nieruchomościami, to do skuteczności tych czynności wymagane są pełnomocnictwa szczególne, uprawniające prokurentów do dokonania właśnie tych czynności zgodnie z art. 1093 §1 k.c.

Ustawowe zakazy umownych ograniczeń prokur przez przedsiębiorców handlowych

Przedsiębiorstwa handlowe nie mogą umownie ograniczać zakresów prokur wobec osób trzecich zgodnie z art. 1091 § 2 k.c. Przekroczenia przez prokurentów nadanych im uprawnień przy czynnościach dokonywanych z osobami trzecimi, nawet jeśli  spółki ograniczyły aktami wewnętrznymi zakresy działań prokurentów do określonych działań  nie skutkują nieważnościami czynności, nawet jeśli osoby trzecie wiedziały o istnieniu umownych ograniczeń  zakresów prokur.

Odwołanie prokur

Prawa do odwołań prokur, ze względu na wymaganą jednomyślność wspólników  uprawnionych do reprezentacji spółek osobowych lub zarządów spółek kapitałowych przy ich udzielaniu, przysługują w każdym czasie każdemu ze wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółek oraz każdemu z członków zarządów spółek kapitałowych.

Odwołanie prokur skutkują ich wygaśnięciami; istnieją jednak kodeksowe przesłanki  powodujące wygaśnięcie prokur z mocy prawa takie jak wykreślenia spółek handlowych z rejestrów sądowych, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia spółek handlowych. Stosunek prokury nie jest ponadto dziedziczny, a więc wygasa on również z momentem śmierci prokurenta. Przedsiębiorcy powinni zgłaszać wygaśnięcia prokur do sądowych rejestrów przedsiębiorców w terminach 7 dni od zaistnienia owych faktów prawnych.

Odwołanie prokury (każdej) - wzór

Oświadczenie o odwołaniu prokury

..................................................

   [miejscowość, data]

           Pan/Pani

.............................................................

Prokurę udzieloną Panu/Pani w dniu .................... przez Zarząd Spółki „...........................” z siedzibą w ................................. przy ul. ........................................ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ..............................., reprezentowaną przez .................................................................................. odwołuję ze skutkiem natychmiastowym.

.......................................................

     [podpis członka zarządu]

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »