| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Odtajnienie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa

Odtajnienie oferty a tajemnica przedsiębiorstwa

Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym dokonała interesującej wykładni przepisów, dotyczących obowiązku odtajnienia przez zamawiającego oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli zastrzeżona treść nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (sygn. akt KIO 100/12; wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.).

Rozpatrując odwołanie, KIO stwierdziła, że nie może zostać ono uznane za przedwczesne. KIO podkreśliła, że termin na wniesienie odwołania w zakresie zaniechania odtajnienia części oferty wynosi 10 dni i jest liczony od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, które stanowią podstawę do wniesienia odwołania. KIO w tym kontekście zauważyła, że w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy Odwołującemu odmówiono wglądu do oferty Przystępującego, jednak jednocześnie zamawiający nie poinformował jednoznacznie o zamiarze podjęcia decyzji w przedmiocie odtajnienia oferty w określonym terminie. KIO doszła więc do wniosku, że w takiej sytuacji, wniesienie odwołania zaraz bo odmowie udostępnienia oferty było przejawem należytej staranności.

W odniesieniu do głównego zarzutu odwołania, w kwestii zaniechania odtajnienia oferty Przystępującego, KIO stwierdziła, że zamawiający uprawniony jest do ograniczenia dostępu do informacji ujętych w ofercie jedynie w przypadku, gdy zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby ustalić, czy oferta obiektywnie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, zamawiający musi zbadać szczegółowo treść oferty i uzyskać od wykonawcy szczegółowe wyjaśnienia. W omawianej sprawie KIO stwierdziła, że zamawiający nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku, ponieważ uznając ofertę Przystępującego za objętą tajemnicą oparł się na zbyt ogólnikowym oświadczeniu. Dlatego też KIO uwzględniła odwołanie i nakazała odtajnienie oferty.

Podsumowując, z omawianego wyroku można wywieść dwie istotne dla praktyki tezy, dotyczące kwestii utajniania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Po pierwsze KIO stwierdziła, że w sytuacji, gdy działania zamawiającego co do odtajnienia oferty nie są jednoznaczne, wykonawca może wnieść odwołanie w związku z brakiem odtajnienia oferty i odwołanie takie nie będzie uznane za przedwczesne. Pogląd taki należy ocenić pozytywnie, jako przejaw takiej wykładni niejednoznacznych przepisów, która chroni interesy wykonawców. Po drugie, KIO stwierdziła, że podstawą do utajnienia oferty nie mogą być ogólnikowe oświadczenia, zaś zamawiający musi każdorazowo dogłębnie zbadać, czy zastrzeżona oferta rzeczywiście zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa. Również tę wykładnię należy ocenić pozytywnie, jako przejaw uznania przez KIO zasady jawności za podstawową zasadę prawa zamówień publicznych, zapewniającą rzeczywistą konkurencję przy ubieganiu się o takie zamówienia.

Krzysztof Niepytalski, aplikant radcowski
Marta Musioł, młodszy prawnik

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Zdjęcia


Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury149.40 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »