| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego

Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego

Dyspozycja art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907; zwanej dalej „PZP”) wprost zakazuje dokonywania zmian w ramach istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niewątpliwie wskazana wyżej treść jest swoistym ograniczeniem ogólnej zasady swobody umów, jednakże jest to podyktowane charakterem postępowania przetargowego.

W pierwszej kolejności treść art. 144 ust. 1 PZP wyklucza możliwość dokonywania zmian podmiotowych w zawartej już umowie o udzielenie zamówienia publicznego, co również wskazał wielokrotnie Sąd Najwyższy. Wykonawca, któremu zamawiający udziela zamówienia, w myśl art. 22 ust. 1 PZP, winien spełniać warunki określone w specyfikacji i tym samym gwarantować należyte wykonanie zobowiązania. Zmiana w tym zakresie oraz wprowadzenie innego podmiotu niż ten, który uczestniczył w postępowaniu przetargowym, przeczyłoby celowi i zasadom, jakie zostały nadane przez ustawodawcę. Ponadto prowadziłoby to do licznych nadużyć w obrocie gospodarczym.

Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne

Podobnie należy interpretować niedopuszczalność w zakresie podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 lutego 2013 r. (sygn.. akt: I ACa 665/12), jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie (wykonawca) nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Za treść oferty uznać należy postanowienia dotyczące kar umownych czy też innych postanowień dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej za wykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy. Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia jest również fakt, iż są to postanowienia, najczęściej zawierane we wzorze umowy, będącym załącznikiem do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. O istotności tychże klauzul przemawia wymienienie przez ustawodawcę w art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP projektu umowy jako elementu, który winien zostać zamieszczony w specyfikacji.

Za mniej istotny zakres będzie uznany sposób wykonania zamówienia publicznego, pod warunkiem, że nie podlegał ocenie do wyboru najkorzystniejszej oferty bądź też nie został on narzucony przez Zamawiającego wprost w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe postanowienia raczej nie powinny być traktowane jako istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 PZP.

Próg bagatelności po zmianach w 2014 r.

Omawiając kwestie dopuszczalności dokonywania zmian w ramach zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego warto odnieść się do skutku, jaki wywoła sprzeczna z prawem modyfikacja umowy. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 2 PZP zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 podlega unieważnieniu. Jednak wspomniana wyżej nieważność względna nie będzie dotyczyła całej umowy, jedynie tylko tych postanowień, które zostały zmienione wbrew literze prawa.

Reasumując powyższą tematykę, warto uprzednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieścić klauzule, uprawniająca do dokonywania zmian treści umowy o udzieleniu zamówienia publicznego po jej zawarciu wraz z enumeratywnie wymienionymi przypadkami, w których może to nastąpić.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Paulina Kutrzebka

Senior Associate

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.

Zapraszamy do dyskusji na forum

Czytaj także

Aktualizacja: 12.08.2014

Ekspert:

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zdjęcia

Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego
Niedopuszczalność zmian istotnych postanowień umowy zawartych w trybie udzielenia zamówienia publicznego

Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla księgowych i biur rachunkowych198.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK