| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Jakie są konsekwencje spóźnionego złożenia zeznania CIT-8

Jakie są konsekwencje spóźnionego złożenia zeznania CIT-8

Deklarację CIT–8 trzeba złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego przypada termin złożenia zeznania rocznego CIT-8. W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten przypada na 31 marca kolejnego roku. Gdyby dzień 31 marca przypadł w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, jako termin złożenia zeznania rocznego należy przyjąć następny dzień po tym dniu.

Jeżeli jednak kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, lub nie przekracza ustawowego progu, wówczas wysokość grzywny, która grozi za uchylenie się od opodatkowania jest niższa i może wynosić do 720 stawek dziennych (gdy wystąpi mała wartość podatku narażonego na uszczuplenie) lub do PLN 26 340 (w przypadku gdy uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu).

Polecamy: Karta podatkowa - poradnik użytkownika

Jednak podatnik nie zawsze zostanie ukarany. Istnieje sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli powiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego. 

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. 

Odstąpienie od kary stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

- w czasie kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
- po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Jeśli zatem urząd skarbowy nie skontaktował się ze spółką w celu wyjaśnienia niezłożenia zeznania podatkowego (albo nie wystosował do spółki wezwania w tej sprawie), odwołując się do art. 16 KKS, osoby odpowiedzialne za rozliczenie podatków w spółce będą mogły uniknąć sankcji karno-skarbowych poprzez złożenie „czynnego żalu”. 

Należy zwrócić uwagę, że niektóre urzędy skarbowe twierdzą, że fakt nieterminowego złożenia deklaracji przez podatnika jest z punktu widzenia urzędu udokumentowany, gdyż nie ma wpływu deklaracji do urzędu. I w konsekwencji wywodzą brak możliwości skorzystania przez podatnika z „czynnego żalu”. Taki pogląd wydaje się być jednak nieuzasadniony.

„Czynny żal” należy złożyć do urzędu skarbowego wraz ze składanym po terminie zeznaniem podatkowym. W piśmie tym powinny znaleźć się następujące informacje:
– zawiadomienie że zeznanie nie zostało złożone w ustawowym terminie,
– wyjaśnienie przyczyn nie złożenia zeznania w terminie,
– informacja, że ustawowy obowiązek został jednak dopełniony, tj. spółka złożyła zeznanie oraz uiściła należny podatek wraz odsetkami za zwłokę,
– wniosek o odstąpienie od wszczynania postępowania w sprawie i o zaniechanie ukarania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »